Björnö

Björnö naturreservat i Stockholms län.

Glid ner i vattnet vid en av badstränderna, i skyddade naturliga hamnvikar eller från lenslipade klippor. Björnö ett paradis för många. Här tar du dig lätt fram längs stigar och grusvägar genom de lummiga skogarna. Vinterskogen är också mysig.

Lätt att hitta

Björnö naturreservat ligger längst ut på Ingarö i Värmdö kommun. Här kan du vandra i typisk skärgårdsnatur med ett öppet odlingslandskap insprängt i dalar mellan skogar och klippor. Området, som ligger på en halvö, är lättillgängligt även för den som inte har båt.

Bada från härliga klippor eller mjuk sandtrand

Många kommer till Björnö för att njuta av sol och bad på klipporna och den fina sandstranden vid Torpesand med utblick mot Nämdöfjärden. Men Björnö har mycket att erbjuda under alla årstider.

För den som vill vandra och uppleva mer av skärgårdsnaturen breder resten av reservatet ut sig i nordost. Halvön genomkorsas av ett nätverk av stigar och grusvägar.

Eva, Adam och gamla rosenbuskar

Vackra och värdefulla betesmarker finns på Näset, där Adam och Eva blommar på försommaren. Gåsörten färgar strandängarna gula senare på sommaren.

Här hittar du också havssälting, kärrvial och den lilla ormbunken ormtunga. Blåsippor och tibast blommar tidigt på våren och vårärt, tandrot och myska tar vid senare på säsongen. Tibastens bär som lyser röda på sensommaren är mycket giftiga för människor men ofarliga för fåglar.

Odlingsrösen, stengärdesgårdar samt förvildade fruktträd och rosenbuskar är några exempel på att det tidigare bott människor i området.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Björnö naturreservat finner du även på Naturkartan Björnö Länk till annan webbplats.. Den går också att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Björnö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur
 3. medföra hund som inte är kopplad
 4. uppställa hus- eller släpvagn
 5. för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand
 6. framföra eller förankra båt eller annan farkost närmare än 50 m från sandstränder
 7. på vattenområdet Slängen framföra motorbåt eller annan motordriven farkost
 8. på vattenområdet Torpe-Infjärden framföra motorbåt eller annan motordriven farkost snabbare än fem knop
 9. tälta annat än inom anvisade områden. Tältning får utan markägarens tillstånd inte ske längre tid än två dygn på samma plats
 10. elda annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser
 11. landstiga på fågelskären Kalvholmsgrunden under tiden 1/4 - 15/7 samt att förankra båt vid dessa skär under samma tid
 12. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 13. på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, TV, musikinstrument eller liknande
 14. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 15. parkera annat än på anvisade platser
 16. rida på sandstränder och markerade vandringsleder.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tältplats Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 948 hektar
varav land 316 hektar 

Karaktär: skärgård, marina miljöer och barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat