Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Häverö-Bergby

Häverö-Bergby naturreservat i Stockholms län.

Vandra in i ett orkidéparadis på gammal fäbodmark. Kring den lilla igenväxande sjön Lövfjärden frodas många av våra vackraste orkidéarter. Söder om sjön är det enklast att gå.

Varning

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Lättast att ströva söder om Lövfjärden

Genom Häverö-Bergby naturreservat finns en markerad stig. Mitt i reservatet ligger den lilla igenväxande sjön Lövfjärden. Från omgivningarna går det knappt att urskilja den återstående vattenspegeln i vassen. Norr om Lövfjärden är skogarna täta och svåra att ta sig fram i. Söder om sjön är de mer strövvänliga.

Paradis för orkidéälskare

De ljusa och glesa skogarna i kombination med kalkrik mark gör att orkidéer trivs särskilt bra i området. Men man kan även träffa på en lång rad olika orkidéer som flugblomster, grönyxne, Jungfru Marie nycklar, korallrot, myggblomster, nästrot, skogsknipprot, tvåblad och ängsnycklar.

Kejsarskivling, violgubbe och tre kärr

Trots att skogarna inte är särskilt gamla så lever här en rad trädväxande mossor och lavar som annars mest finns i gammelskog. Här växer den rosa majvivan och också över 200 olika svampsorter som till exempel kejsarskivling och violgubbe. Öster om Lövfjärden finns tre små kärr som håller på att växa igen.

Gammal fäbodmark

En relativt omfattande fäboddrift har förekommit i området under lång tid, kanske ända sedan 1400-talet fram till slutet av 1800-talet. Enligt protokollen från storskiftet fanns Bergby- och Norrbybornas hölador och mjölkbodar samlade mellan Bredviken och Lövfjärden. Skifteskartorna från 1700- och 1800-talet visar att stora delar av markerna runt Lövfjärden brukades som ängsmark. På kartorna går också att utläsa att delar av skogen var avsatt som särskilda gärdselskog dvs skogar där man kunde ta gärdsgårdsvirke. Idag finns inte många spår kvar från denna tid.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Häverö-Bergby naturreservat finner du också på Naturkartan Häverö-Bergby Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Häverö-Bergbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord
  eller sten,
 2. fälla eller skada såväl levande som döda träd och buskar,
 3. skada vegetationen genom att gräva upp eller plocka växter eller ta bort
  mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 4. tälta i mer än två dygn i följd på samma plats,
 5. ställa upp husvagn, husbil eller annat campingfordon,
 6. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 137 hektar  

Naturtyp: blandskog, sjö, våtmark

Kommun: Norrtälje

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bergbofjärden-Häverö Prästäng SE0110078

Hitta hit

Häverö-Bergby ligger långt från allmänna kommunikationer. Närmast är buss från Hallstavik eller Älmsta till hållplats Bergby handel, sedan cirka 5 km promenad. Med bil från Älmsta norrut till Bergby; därifrån är det skyltat till reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss