Häverö-Bergby

Häverö-Bergby naturreservat i Stockholms län.

Vandra in i ett orkidéparadis på fäbodmark. Kring den lilla igenväxande sjön Lövfjärden frodas många av våra vackraste orkidéarter. Söder om sjön är det enklast att gå och här finns tusentals guldgula guckuskobestånd om våren.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Lättast att ströva söder om Lövfjärden

Genom Häverö-Bergby naturreservat finns en markerad stig. Mitt i reservatet ligger den lilla igenväxande sjön Lövfjärden. Från omgivningarna går det knappt att urskilja den återstående vattenspegeln i vassen. Norr om Lövfjärden är skogarna täta och svåra att ta sig fram. Söder om sjön är de mer strövvänliga och här finns flera av guckuskobestånden.

Paradis för orkidéälskare

De ljusa och glesa skogarna i kombination med kalkrik mark gör att guckuskon trivs särskilt bra i området. Men man kan även träffa på en lång rad andra orkidéer som flugblomster, grönyxne, Jungfru Marie nycklar, korallrot, myggblomster, nästrot, skogsknipprot, tvåblad och ängsnycklar.

Kejsarskivling, violgubbe och tre kärr

Trots att skogarna inte är särskilt gamla så lever här en rad trädväxande mossor och lavar som annars mest finns i gammelskog. Öster om Lövfjärden finns tre små kärr som håller på att växa igen. Här växer den rosa majvivan och också över 200 olika svampsorter som till exempel kejsarskivling och violgubbe.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Häverö-Bergby naturreservat finner du också på Naturkartan Häverö-Bergbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Häverö-Bergbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt förstöra eller skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp eller plocka växter såsom ris, örter, mossor eller lavar för annat än forskning eller undervisning
 3. tälta i mer än två dygn i följd
 4. ställa upp husvagn eller motsvarande anordning
 5. medföra okopplad hund
 6. göra upp öppen eld
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift
 8. cykla eller rida på annat än väg
 9. insamla ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 129 hektar  

Naturtyp: slåtteräng, botaniska värden, kulturlandskap, skogsmark 

Kommun: Norrtälje

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med naturreservatet Häverö-Bergby

Syftet är att bevara områdets synnerligen stora botaniska värden och förutsättningarna för den unika florasammansättningen.