Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Häverö-Bergby

Häverö-Bergby naturreservat i Stockholms län.

Vandra in i ett orkidéparadis på gammal fäbodmark. Kring den lilla igenväxande sjön Lövfjärden frodas många av våra vackraste orkidéarter. Söder om sjön är det enklast att gå.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Lättast att ströva söder om Lövfjärden

Genom Häverö-Bergby naturreservat finns en markerad stig. Mitt i reservatet ligger den lilla igenväxande sjön Lövfjärden. Från omgivningarna går det knappt att urskilja den återstående vattenspegeln i vassen. Norr om Lövfjärden är skogarna täta och svåra att ta sig fram i. Söder om sjön är de mer strövvänliga.

Paradis för orkidéälskare

De ljusa och glesa skogarna i kombination med kalkrik mark gör att orkidéer trivs särskilt bra i området. Men man kan även träffa på en lång rad olika orkidéer som flugblomster, grönyxne, Jungfru Marie nycklar, korallrot, myggblomster, nästrot, skogsknipprot, tvåblad och ängsnycklar.

Kejsarskivling, violgubbe och tre kärr

Trots att skogarna inte är särskilt gamla så lever här en rad trädväxande mossor och lavar som annars mest finns i gammelskog. Här växer den rosa majvivan och också över 200 olika svampsorter som till exempel kejsarskivling och violgubbe. Öster om Lövfjärden finns tre små kärr som håller på att växa igen.

Gammal fäbomark

En relativt omfattande fäboddrift har förekommit i området under lång tid, kanske ända sedan 1400-talet fram till slutet av 1800-talet. Enligt protokollen från storskiftet fanns Bergby- och Norrbybornas hölador och mjölkbodar samlade mellan Bredviken och Lövfjärden. Skifteskartorna från 1700- och 1800-talet visar att stora delar av markerna runt Lövfjärden brukades som ängsmark. På kartorna går också att utläsa att delar av skogen var avsatt som särskilda gärdselskog dvs skogar där man kunde ta gärdsgårdsvirke. Idag finns inte många spår kvar från denna tid.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Häverö-Bergby naturreservat finner du också på Naturkartan Häverö-Bergby Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Häverö-Bergbys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord
eller sten,
2. fälla eller skada såväl levande som döda träd och buskar,
3. skada vegetationen genom att gräva upp eller plocka växter eller ta bort
mossor, lavar eller vedlevande svampar,
4. tälta i mer än två dygn i följd på samma plats,
5. ställa upp husvagn, husbil eller annat campingfordon,
6. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 137 hektar  

Naturtyp: blandskog, sjö, våtmark

Kommun: Norrtälje

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Bergbofjärden-Häverö Prästäng SE0110078