Sättra Gård

Sättra Gårds naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Sättra Gårds naturreservat är ett kulturlandskap vid Mälaren med badplats, eldplats och bra möjligheter till vandring och cykling.

Vackert strövområde

Landskapet utgörs av typisk natur för regionen med öppen åkermark, löv- och barrskogsområden.

Ändamålet med reservatet är att säkra ett naturskönt närströvområde som är värdefullt för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Sättra Gårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, att plocka ägg eller att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 4. tälta eller uppställa husvagn utan markägarens tillstånd
 5. göra upp eld annat än på härför eventuellt anvisade platser
 6. på för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 213 hektar varav land 157 hektar

Karaktär: sjö och vattendrag

Kommun: Upplands Väsby

Markägare: Upplands Väsby kommun

Förvaltare: Upplands Väsby kommun

Skyddsform: naturreservat