Sättra Gård

Sättra Gårds naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Sättra Gårds naturreservat är ett kulturlandskap runt Sättra gård vid Mälaren med badplats, eldplats och bra möjligheter till vandring och cykling.

Varierat naturlandskap

Landskapet utgörs av typisk natur för regionen med öppen åkermark, löv- och barrskogsområden. Många fåglar trivs i de fina barrskogarna och i brynmijöerna mellan skog och odlingslandskap. Här kan du hitta bland andrat kattuggla, sparvuggla och gulsparv.

Vackert strövområde

Grusvägar för promenad och cykel ringlar fram genom reservatet. Här finns ett ridhus, en badplats och en strandpromenad med iordningställda grillplatser. Går du Upplandsleden norrut kommer du till Runsa, där det bland annat finns en fornborg.

Kulturmiljö

Sättra gård är ett stycke medeltidshistoria som omnämns första gången 1297.

Föreskrifter

För att skydda Sättra Gårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, att plocka ägg eller att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 4. tälta eller uppställa husvagn utan markägarens tillstånd
 5. göra upp eld annat än på härför eventuellt anvisade platser
 6. på för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 213 hektar varav land 157 hektar

Karaktär: sjö, odlingslandskap, kulturmiljö, barrskog

Kommun: Upplands Väsby

Markägare: Upplands Väsby kommun

Förvaltare: Upplands Väsby kommun

Skyddsform: naturreservat