Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Järflotta

Järflotta naturreservat i Stockholms län.

I Järflotta naturreservat finns flera sandstränder med skyddsvärda växter. Skären runt Järflotta är häckplats för sjöfågel. I reservatet ingår även de båda klippöarna och före detta fiskeplatserna Viksten och Gunnarstenarna. Gunnarstenarna består av sex öar med många ovanliga skärgårdsfåglar.

Sandstränder och skär

Järflotta är en flack ö som till stor del är uppbyggd av sand och grus. Huvuddelen av ön är tallskogsbevuxen sandhed. Hällmarkspartier finns i nordväst och sydost. Centralt på ön finns jordbruksmark. Sandstränder finns på flera platser. Sandstränderna är ovanliga i länet och här finns skyddsvärda växter.

Gunnarstenarna med ovanliga skärgårdsfåglar

Gunnarstenarna består av sex öar som hyser en stor koncentration av ovanliga skärgårdsfåglar och har därmed ett mycket högt skyddsvärde. Ändamålet med reservatet är att för Järflottadelen av reservatet säkra ett för allmänhetens friluftsliv betydelsefullt skärgårdsområde och att bibehålla ett vackert jord- och skogsbruksområde men med beaktande av de djurskyddsintressen som finns på och kring ön.

Ändamålet med den del av reservatet som omfattar Gunnarstenarna är att skydda det rika fågellivet, i första hand skräntärna, tordmule och sillgrissla, men även de stora kolonierna av tobisgrissla och gråtrut samt övrigt fågelliv under häckningstiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Järflottas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning som att borra, hacka, spränga, rista, måla eller utföra annan markbearbetning
 • inplantera eller släppa lös för området främmande djurart
 • inplantera, så eller sätta för området främmande växtart
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad
 • för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 • tälta i mer än två dygn i följd på samma plats
 • åka vattenskidor eller motsvarande inom 100 m från öns stränder samt inom öns vikar
 • göra upp öppen eld
 • under tiden 1/4-31/7 landstiga på Gunnarstenarna samt befara vattenområde närmare än 100 m för dessa öar
 • under tiden 1/4-15/7 landstiga på Kalkskär eller att varaktigt uppehålla sig invid ön på ett sätt som stör fågellivet
 • skada de tidigare naturminnena; en oxel och två lindar vid Ekholmen och ett flyttblock av rapakivigranit vid Valsudden
 • tälta, förtöja eller förankra båt inom bebyggelseområde vid Sandstugan och Lökviken, enligt karta.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 3 538 hektar varav land 768 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer och barrskog

Kommun: Nynäshamn

Markägare: enskild och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Järflotta SE0110158

Hitta hit

Järflotta naturreservat ligger 5 kilometer söder om Nynäshamn. Järflotta och Gunnarstenarna saknar reguljär båttrafik och går enbart att nå med egen båt eller taxibåt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss