• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kolartorp

Kolartorp

Kolartorp naturreservat i Stockholms län.

I Kolartorps naturreservat kan man se jättegrytor – djupa håligheter i berghällarna. Jättegrytorna har bildats av smältvatten från inlandsisen.

Två meter djup jättegryta

Kolartorps naturreservat är ett litet skogsområde med berghällar och gles tallskog. I reservatet finns ett femtiotal jättegrytor av olika storlek, en del övervuxna av vegetation. Jättegrytorna finns både i branterna och uppe på hällarna. Den största jättegrytan som är synlig idag mäter 1,75 meter i diameter och är cirka 2 meter djup.

Forsande smältvatten

Jättegrytorna bildades vid slutet av den senaste istiden, när inlandsisen smälte undan. Det var för ungefär 10 000 år sedan. Smältvatten från inlandsisen forsade fram längs glaciärens botten. Virvlar i vattnet satte sten och grus i rotation så att djupa grytor svarvades ut i berggrunden. Ibland kan man hitta sådana ”löpstenar” längst ner i hålen. En annan förklaring till uppkomsten är att små gasbubblor bildas vid högt vattentryck. Berget kan nötas ner genom den sprängverkan som gasbubblorna har.

Fin utsikt

Reservatet är högt beläget och du har fin utsikt över omgivningen. Eftersom det är ganska kuperat kan det vara ansträngande att röra sig i området. Det finns dock flera upptrampade stigar där det är lättare att gå. Reservatet ligger ca 500 sydväst om Vegas pendeltågstation och nås enklast till fots från Spetsbergsvägen eller Hermanstorpsvägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kolartorps naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter,
  4. elda,
  5. tälta,
  6. sätta upp affisch, skylt eller göra inskrift (föreskriften utgör inte hinder att sätta upp tillfälliga orienteringskontroller eller liknande)

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 1,8 hektar

Karaktär: barrskog, geologisk formation, tätortsnära

Kommun: Haninge

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kolartorps naturreservat är ett tätortsnära reservat som ligger i Kolartorp i Haninge. Reservatet ligger en kort promenad från Vega pendeltågsstation.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm