Gälnan

En man i blå arbetsoverall går längs en vasskantad vik i höstfärger. I vattnet ett band av runda stenbumlingar. Grönskäret i Gälnans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Gälnan naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Gälnans naturreservat omfattar södra delen av Grönskären och de små öarna Mjölingsören och Bergskäret.

Flacka hällar

På Mjölingsören finns en torräng med enstaka torrakor, mitt på ön ett alkärr och i söder ett mindre parti med hällmarkstallskog. Bergskäret har gles lövskog och någon tall. Grönskären har flacka hällar med sandbotten utanför i väster. Ön kläs av en tallhed/tallängsskog med i söder tilltagande lövinslag.

Båtburet friluftsliv

Öarna är genom sin typ och sitt läge i Gälnan värdefulla för det båtburna friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gälnans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • utan markägarens tillstånd tälta mer än två dygn
  • elda
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Gälnans naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 8,7 hektar

Karaktär: blandskog, skärgård

Kommun: Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gälnans naturreservat ligger 2 kilometer söder om Östra Lagnö och omfattar södra delen av Grönskären och de små öarna Mjölingsören och Bergskäret. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss