Gälnan

Gälnan

Gälnan naturreservat i Stockholms län.

Gälnans naturreservat omfattar södra delen av Grönskären och de små öarna Mjölingsören och Bergskäret.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Flacka hällar

På Mjölingsören finns en torräng med enstaka torrakor, mitt på ön ett alkärr och i söder ett mindre parti med hällmarkstallskog. Bergskäret har gles lövskog och någon tall. Grönskären har flacka hällar med sandbotten utanför i väster. Ön kläs av en tallhed/tallängsskog med i söder tilltagande lövinslag.

Båtburet friluftsliv

Öarna är genom sin typ och sitt läge i Gälnan värdefulla för det båtburna friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Gälnans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • utan markägarens tillstånd tälta mer än två dygn
  • elda
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 8,7 hektar

Karaktär: blandskog, skärgård

Kommun: Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat