Ören

Örens naturreservat i Stockholms län.

Örens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här kan du ströva, bada vid fina stränder och plocka bär och svamp. Här finns också ett rikt fågelliv.

Isälvsavlagring

Naturreservatet utgörs av tallhedar och stränder med klappersten. Ören består av en stor flack isälvsavlagring med i huvudsak stenigt grus i ytan.

Klapperstränder med strandkål och marviol

Vegetationen består till större delen av tallhedskog där inslaget av martallar och enbuskar är påfallande. På klapperstränderna finns sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt.

Sträckfågel

Ören är också en känd sträckfågellokal. Den torra tallskogen ger goda förutsättningar för strövande, svamp- och bärplockning. Stränderna är attraktiva för bad och promenader.

Föreskrifter

För att skydda Örensnaturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Nynäshamns kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 116 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Nynäshamn

Markägare: Nynäshams kommun

Förvaltare: Nynäshamns kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-området Reveln-Kolguskär SE0110082