Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rimsjö

En smal stig går genom betesmark och hassellundar i Rimsjö naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Rimsjö naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Rimsjös naturreservat ligger naturskönt i öppet odlingslandskap med 150-åriga ekar och gravfält från järnåldern.

Vidkroniga ekar och gravar

Reservatet omfattar två ekhagar med vidkroniga ekar. Ekarna är runt 150 år gamla. I reservatet finns också ett ganska stort järnåldersgravfält.

Djur sköter marken

Fram till början av 1800-talet tillhörde marken kronohemmanet i Rimsjö vilket kan förklara ekförekomsten. När området fridlystes 1946 hade hävden upphört och marken var täckt av ett tätt buskskikt. Detta har i omgångar röjts, och idag sköts reservatet genom kreatursbete.

Darrgräs och ormrot

Floran i området har ett visst inslag av hagmarksväxter av vilka kan nämnas darrgräs, solvända och ormrot. Reservatet har ett naturskönt läge i ett öppet odlingslandskap vid byn Rimsjö.

Träden växer fritt och gravarna skyddas

Ändamålet med reservatet är att de två beteshagarna med sitt glesa bestånd av grova, vidkroniga, friska ekar skall bibehållas. Träden skall tillåtas utvecklas fritt utan vårdande åtgärder. De många forngravarna ska vårdas och skyddas från åverkan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rimsjös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta
 6. framföra motordrivet fordon
 7. parkera annat än på särskilt anvisade platser eller ställa upp husvagn eller släpvagn.
 8. göra upp öppen eld
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförbar anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1946

Storlek: 5,6 hektar

Karaktär: ekhage, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rimsjös naturreservat ligger vid byn Rimsjö, cirka 10 kilometer väster om Norrtälje.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss