Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rimsjö

Rimsjös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rimsjös naturreservat ligger naturskönt i öppet odlingslandskap med 150-åriga ekar och gravfält från järnåldern.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Vidkroniga ekar och gravar

Reservatet omfattar två ekhagar med vidkroniga ekar. Ekarna är runt 150 år gamla. I reservatet finns också ett ganska stort järnåldersgravfält.

Djur sköter marken

Fram till början av 1800-talet tillhörde marken kronohemmanet i Rimsjö vilket kan förklara ekförekomsten. När området fridlystes 1946 hade hävden upphört och marken var täckt av ett tätt buskskikt. Detta har i omgångar röjts, och idag sköts reservatet genom kreatursbete.

Darrgräs och ormrot

Floran i området har ett visst inslag av hagmarksväxter av vilka kan nämnas darrgräs, solvända och ormrot. Reservatet har ett naturskönt läge i ett öppet odlingslandskap vid byn Rimsjö.

Trädenväxer fritt och gravarna skyddas

Ändamålet med reservatet är att de två beteshagarna med sitt glesa bestånd av grova, vidkroniga, friska ekar skall bibehållas. Träden skall tillåtas utvecklas fritt utan vårdande åtgärder. De många forngravarna ska vårdas och skyddas från åverkan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rimsjös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild­ning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta
 6. framföra motordrivet fordon
 7. parkera annat än på särskilt anvisade platser eller ställa upp husvagn eller släpvagn.
 8. göra upp öppen eld
 9. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförbar anordning

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1946

Storlek: 5,6 hektar

Karaktär: ekhage, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rimsjös naturreservat ligger vid byn Rimsjö, cirka 10 kilometer väster om Norrtälje.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm