Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svartsjön

Stilla skogssjö omgiven av tallskog och myrliknande marker. Svartsjöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Svartsjöns naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Svartsjöns naturreservat finner man en mosaik av hällmarker, gammelskogar och myrar samt de två sjöarna Svartsjön och Långsjön.

Småsjöar och vildmark

När man vandrar längs Sörmlandsleden passerar man reservatet och de små sjöarna Långsjön och Svartsjön. Känslan av vildmark är påtaglig.

Pansarbark

Naturen präglas av karga, tallbevuxna hällmarker, myrar och sjöar. Det finns riktigt gamla tallar här och var. De äldsta tallarna, som kan vara över 200 år, har pansarbark eller krokodilbark, som liknar krokodilskinn. På tallarna växer svamparna tallticka och vintertagging. Skogarna är till stor del opåverkade av modernt skogsbruk och har höga naturvärden.

Bland länets äldsta sjöar

De två skogssjöarna Svartsjön och Långsjön är näringsfattiga och starkt sura. Svartsjön är belägen på cirka 80 meter över havet och isolerades från dåvarande Ancylussjön, ett av Östersjöns forntida stadier, för drygt 9 000 år sedan. Det gör den till en av länets äldsta sjöar.

Sörmlandsleden är vägen hit

Genom reservatet går Sörmlandsledens etapp Riddartorpet–Paradiset och vid Långsjön ansluter ledens gren mot Nynäshamn. Både Paradiset och Riddartorp är lämpliga utgångspunkter för besök i området. Det går också att ta sig från Tornbergets naturreservat i väster.

Reservatet gränsar till Paradisets naturreservat i norr. I närheten ligger också två andra reservat, Tornberget och Skeppnan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Svartsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
  3. tälta mer än två dygn i följd
  4. göra upp öppen eld.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Svartsjöns naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 36 hektar
varav land 29,2 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sjö

Kommun: Haninge

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Svartsjön SE0110137

Hitta hit

Svartsjöns naturreservat ligger i hjärtat av det stora skogsområdet Hanveden på Södertörn ca 4 km nordost om Västerhaninge centrum.

Reservatet har ingen parkering eller anslutning till närliggande busshållplats. Hit tar du dig till fots. Både Paradiset och Riddartorp är lämpliga utgångspunkter för besök i området. Det går också att ta sig från Tornbergets naturreservat i väster.

Sörmlandsledens etapp Riddartorp – Paradiset går genom reservatet. Vid Långsjön ansluter ledens gren mot Nynäshamn.

Mer information om Svartsjön samt anslutande stigar och leder hittar du i Naturkartan.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss