Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hansta

Hansta naturreservat i Stockholms län.

Hansta naturreservat är ett tätortsnära kommunalt naturreservat. Det är ett viktigt område i Storstockholms grönstruktur och har betydelse för såväl friluftslivet som den biologiska mångfalden. 

Mångformiga ädellövskogsområden

I Hansta finns många olika naturtyper, både kulturpräglade miljöer och skogar som idag ger ett opåverkat intryck. I Hansta finns bland annat värdefulla ädellövskogar och hassellundar samt områden med gran- och blandskog och hällmarkstallskog.

Ändamålet med reservatet är att för framtiden bibehålla och vårda ett natur- och kulturlandskap och friluftsområde, som bland annat innehåller ett av länets mest mångformiga ädellövskogsområden, på ett sådant sätt att Järvafältets samlade natur- och kulturkvaliteter stärks.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hanstas naturreservat finns regler som du måste följa.

Se föreskrifter på Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1998

Storlek: 270 hektar

Karaktär: blandskog, ängs- och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Stockholm

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hansta är beläget norr om Akalla och gränsar till naturreservaten Östra och Västra Järvafältet.

Kollektivt: Tunnelbana till Akalla. Därifrån går du ca 800 meter genom bebyggelse och passerar Akallalänken/väg 275. Närmaste busshållplatserna är Mariehamnsgatan och Tavastehusgatan. Därifrån är det några hundra meters promenad till reservatet. Bil: Sväng av från Akallalänken/väg 275 mot Hägerstalunds värdshus. Vid Barkarby motorstadium finns en stor parkering.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss