Skevik

Skevik naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Skeviks naturreservat består av ett litet hällmarksområde som till största delen är bevuxet med 300-åriga, grovgreniga och kortvuxna tallar, varav flera är döda.

Blandskog

Områdets nordvästra delar utgörs av mer produktiv mark med en blandskog av tall, gran och något björk.

Föreskrifter

För att skydda Skeviks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • anlägga fasta skidspår
  • tälta
  • anordna orientering.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1949

Storlek: 3,3 hektar

Karaktär: hällmark, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Skevik naturreservat

Syftet är