Skevik

Skevik naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Skeviks naturreservat består av ett litet hällmarksområde som till största delen är bevuxet med 300-åriga, grovgreniga och kortvuxna tallar, varav flera är döda.

Blandskog

Områdets nordvästra delar utgörs av mer produktiv mark med en blandskog av tall, gran och något björk.

Föreskrifter

För att skydda Skeviks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • anlägga fasta skidspår
  • tälta
  • sätta upp orienteringskontroller

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt