Skevik

Skevik naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Skeviks naturreservat består av ett litet hällmarksområde som till största delen är bevuxet med 300-åriga, grovgreniga och kortvuxna tallar, varav flera är döda.

Blandskog

Områdets nordvästra delar utgörs av mer produktiv mark med en blandskog av tall, gran och något björk.

Föreskrifter

För att skydda Skeviks naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • anlägga fasta skidspår
  • tälta
  • sätta upp orienteringskontroller

Läs de fullständiga föreskrifternalänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1949

Storlek: 3,3 hektar

Karaktär: tätortsnärabarrskog, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat