Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vallensjö

Skira Linnéa-blommor i Vallensjö naturreservat. Foto Länsstyrelsen

Vallensjö naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Vallensjö naturreservat utgörs av en barrdominerad naturskog. Skogen tillhör gården Vallensjö och har historiskt varit gårdens utmark.

Varning

Sedan 2018 har många granar varit utsatta för torkstress, stormar och granbarkborre. Det gör att träd riskerar att falla ner över leder och friluftslivsanordningar. För att undvika fara fäller vi därför riskträd. De avverkade granarna får ligga kvar intill leden som död ved, till förmån för skogens biologiska mångfald.

Tills vidare avråder vi besökare från att använda vandringsleden vid blåsigt väder. Vi hoppas också på förståelse för att det under en tid kan vara stökigt kring leden.

Gran och linnéa

Gran dominerar bland träden, men det finns också vissa inslag av tall, björk och asp. Granen är mestadels senvuxen. I området finns en betydande tillgång till död ved i form av lågor och torrträd i olika nedbrytningsstadier.

Marken täcks av ett tjockt mosstäcke där man bland annat kan finna linnéa. Skogen har inte påverkats av skogsbruk på mycket länge även om det finns äldre spår av stubbar med sågskär.

Fornlämningar och forntida väg

I reservatet finns fornlämningar bestående av stensträngar. Stensträngar anses vara rester av ett äldre hägnadssystem. Vidare finns vad som sannolikt är en hålväg, en forntida väg, i reservatets östra del. Hålvägen är cirka 100 meter lång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Vallensjö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • medföra okopplad hund
  • rida
  • elda
  • sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 16 hektar

Karaktär: skogsmark

Kommun: Upplands Väsby

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område SE0110339 Vallensjö

Hitta hit

Reservatet ligger ca 5 km öster om Upplands Väsby centrum.

Med bil: Åk väg 268, ta av söderut mot Ekeby. Följ vägvisning till den lilla P-platsen. Därifrån är det 700 meters promenad till reservatet.

Närmaste busshållplatser, flera stycken, finns i Fresta och på Vallentunavägen, ca 2 km från reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss