Lida

Lidas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lidas naturreservat är ett kommunalt reservat. Vid friluftsgården som ligger utanför reservatsområdet finns värdshus, konferens- och övernattnings­möjligheter. 

Motionsspår, skidbacke och bad

Lida är sedan länge ett välbesökt friluftsområde. Här ligger bland annat en välkänd friluftsgård med samma namn. Från gården utgår 35 km vandringsleder, motionsspår och skidspår. Vid Lida finns också friluftsbad, skidbacke med mera.

Gammelskog och sjön Getaren

Naturreservatet omfattar cirka 825 hektar runt sjön Getaren. Reservatet består till största delen av omväxlande skogsmark på kuperad mark. Myrarna och sumpskogarna mellan hällmarkerna liksom sjön Getaren samt Bockån och Norrgaån bidrar till hög luftfuktighet och stor variation vilket är gynnsamt för fauna, flora och funga. De högsta naturvärdena finns i skogen söder om Getaren. Där finns gammelskog med ovanliga arter som lunglav, violettgrå tagellav, grangråticka och kandelabersvamp.

Lämningar efter tidiga torp

I Lida naturreservat finns lämningar efter minst sex olika torpmiljöer och reservatet rymmer också flera fornlämningar. Det här är ett välkänt friluftsområde som erbjuder många olika aktiviteter både sommar och vinter.

Föreskrifter

För att skydda Lidas naturreservat finns regler du måste följa.

Beslut och skötselplan för Lida naturreservat  Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Skidled Skidled
  • Stig Stig
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 825 hektar vara 810 hektar land

Karaktär: barrskog, sumpskog, våtmark

Kommun: Botkyrka kommun

Markägare:

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat