Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Öja-Landsort

Öja-Landsort naturreservat i Stockholms län.

Öja-Landsorts naturreservat omfattar den kända ön Öja med fyrplatsen Landsort.

Lövskog

Ytterskärgårdsön Öja är till stor del bevuxen med lövskog av maritim typ. De vanligaste trädslagen är björk och al. Tallskog förekommer endast på ett litet område på öns inre del. På Öja finns även några botaniskt intressanta arter som vitoxel, åkerbär och idegran.

Kraftiga fågelsträck

Ön torde vara en av länets förnämsta sträckfågellokaler. Framför allt sjöfågelsträcket är kraftigt såväl vår som höst med ejder som dominerande art men även med sädgås, prutgås och sångsvan som regelbundna gäster, ibland också praktejder och alförrädare. Under vårsträcket är dessutom andelen tättingar stort med många för vårt land sällsynta arter.

Byn och fyren

Bybebyggelsen som äger betydande kulturhistoriska och miljömässiga värden är koncentrerad till Storhamn på öns södra del, där även lotsplatsen och fyren ligger. Fyren på Landsort är en av Sveriges äldsta fyrplatser och lagskyddad som byggnadsminnesmärke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Öja-Landsorts naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • plocka blomman Nattviol
 • bryta kvistar eller fälla träd
 • ha okopplad hund
 • medvetet störa djurlivet
 • tälta och elda annat än på anvisade platser.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Öja-Landsorts naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1985

Storlek: 570 hektar varav land 178 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog, kulturmiljö

Kommun: Nynäshamn

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturvårdsområde

Hitta hit

Reservatet ligger ca 2 km söder om Torö söder om Nynäshamn. Buss med SL till Ankarudden på Torö. Därifrån reguljär turtrafik med Waxholmsbolagets fartyg till Öja-Landsort.

Observera att beroende på rådande väderleksförhållanden kan båten angöra olika bryggor på Öja-Landsort.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss