• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malmsjön

Malmsjön

Malmsjön naturreservat i Stockholms län.

Malmsjöns naturreservat består av en våtmark med sumpskogar och omgivande barrblandskog . På våren kan du se guckusko blomma här.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Marken i själva kärret utgörs av en kalkhaltig skalgrusbädd. Floran i området har ett rikt inslag av kalkgynnade arter, lundväxter och orkidéer bland annat växer den ovanliga oridéen guckusko här. I områdets rikkärr trivs många snäckor och insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Malmsjöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka eller gräva upp blommor och skada markvegetation
  • medvetet störa djurlivet
  • tälta
  • elda.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 11 hektar

karaktär: blandskog, sumpskog och våtmark

Kommun: Norrtälje och Österåker

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Malmsjön SE0110038

Hitta hit

Malmssjöns naturreservat ligger söder om Malmsjön, 5 kilometer nordost om Roslags-Kulla.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm