Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Törnskogen

Södra Törnskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Södra Törnskogens naturreservat är ett kommunalt tätortsnära reservat. Här kan du uppleva ett stort sammanhängande skogsområde med en känsla av vildmark i närhet till staden.

Hällmarker och friluftsliv

Naturreservatet ingår i Rösjökilen som är en del av Stockholmsregionens grönstruktur. Södra Törnskogens bevarandevärden är främst knutna till friluftslivet, hällmarkerna, de äldre granskogarna, våtmarkerna, lövskogarna och kulturmiljöerna. Törnskogen består totalt av ett cirka 630 hektar stort naturområde i Sollentuna kommun 480 hektar och Upplands Väsby kommun 150 hektar.

Nätverk av stigar

Tack vare områdets närhet till bebyggelse och kommunikationer i kombination med dess storlek har området stora friluftsvärden. I reservatets södra del tar man sig lätt fram med hjälp av det täta nätverket av stigar. De inre delarna av Törnskogen har ett glesare system av stigar vilket skapar en känsla av vildmark.

Gamla torpmiljöer

I reservatet kan man också uppleva kulturella lämningar i form av bland annat torpmiljöer och spår av samtida markanvändning, såsom skogsbete.

De biologiska värdena är framförallt knutna till de gamla barrskogarna, ädellövskogarna, resterna av kulturlandskapet och fuktstråken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Södra Törnskogens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information, se Sollentuna kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 471 hektar

Karaktär: barrskog, lövskog, våtmark

Kommun: Sollentuna

Markägare: Sollentuna kommun

Förvaltare: Sollentuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Flera entréer till reservatet finns i den södra delen av reservatet från bostadsområdet Vaxmora. Norrifrån når du reservatet via Frestavägen och Grönanvägen.

Från Sollentuna pendeltågstation går buss 527 till Törnskogsområdet. Det finns också busshållplatser längs Frestavägen.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss