Fiskarudden

Fiskaruddens naturreservat i Stockholms län.

Fiskaruddens naturreservat består av en liten udde. Här finns en gammal betesmark med rik och för skärgården karaktäristisk flora.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Orkidéer och hamlade träd

Bland annat är hagen rik på orkidéer som Adam och Eva, nattviol, ängsnycklar, tvåblad och nästrot. Hamlade träd finns i reservatet. Delar av området är skogbevuxna med barr- och lövskog.

Botaniskt intressant

Ändamålet med reservatet är att bevara ett botaniskt intressant område som samtidigt är av betydelse för allmänhetens friluftsliv.            

Föreskrifter

För att skydda Fiskaruddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. gräva upp blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund eller katt som ej är kopplad
  5. tälta eller ställa upp husvagn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.  

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 4,4 hektar

Karaktär: skärgård, ängs- och betesmark och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Natura 2000-område Fiskarudden SE0110225