Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Drevviken

Drevviken naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Drevvikens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Det här är en av Stockholmsregionens populäraste sjöar för sportfiske, långfärdsskridskor, promenad och bad.

Sjöar och fiske

Runt sjön finns många badplatser. Inom reservatet ligger Sjöängsbadet, Mörtviksbadet, Badudden och Lännabadet. Som sportfiskesjö är det här en av de mest populära i länet, inte minst tack vare ett fint bestånd av gös.

Unik svämskog

Drevviken är ett kommunalt naturreservat. Naturreservatet består av tre delområden som ligger en kilometer söder respektive norr om Skogås station. Dessutom finns här strandområden med vackra ädellövskogar och unik svämskog.                        

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets värden för det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden. För den biologiska mångfalden innebär detta att bevara sjön, våtmarker, vattendrag, strandnära skogsområden och öppna marker med dess skyddsvärda växt- och djurliv.

Lämningar från första världskriget

Syftet är vidare att skydda kulturhistoriskt intressanta militära lämningar från första världskriget samt den värdefulla agrara kulturmiljön vid Lännaviken.           

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Drevvikens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. fånga och insamla nationellt rödlistade ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur
 6. rida annat än på anvisad väg
 7. göra upp eld på berghällar och klippor
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning
 9. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar.

Föreskrifterna utgör inte hinder för bland annat undervisningsändamål och inventeringsverksamhet av områdets flora och fauna och normal orienteringsverksamhet. Före tävling ska dock samråd ske med naturvårdsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 146 hektar varav land 53 hektar

Karaktär: sjö, våtmark och ädellövskog

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger tätortsnära längst södra Drevvikens västra strand i Skogås och Länna

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss