Vattgruvsmossen

Vattgruvsmossens naturreservat i Stockholms län.

Spännande reservat med gruvhål, grotta, kruthus och en skogssjö med klart vatten. Här finns också växter som äter flugor. Runt Vattgruvsmossen löper en markerad stig och genom reservatet går Sörmlandsleden som har en fin rastplats vid sjön Stora Kobäcken.

Stökigt arbete

Vi vill uppmärksamma besökare till Vattgruvsmossens naturreservat om stökigt arbete vid Stora Kobäcken. Ett vindskydd för övernattning håller på att byggas, och kommer vara klart i mars. Vi ber er ha överseende med detta.

Passerar Sörmlandsleden

Naturreservaten Vattgruvsmossen och Stora Envättern ligger i det sjö- och skogrika området söder om sjön Yngern i Södertälje kommun. Här passerar Sörmlandsleden och området är ett omtyckt utflyktsmål för svamp- och bärplockning.

Trumpetande tranor och växter som fångar flugor

Markerna runt Vattgruvsmossen är natursköna och Sörmlandsleden går igenom området. Kommer du hit på våren har du chans att höra spelande orrar och kanske trumpetande tranor.

Vid den lilla skogstjärnen Stora Kobäcken finns Sveriges alla tre sileshårsarter. Tittar man nära på de klibbiga bladen ser man rester av små flugor och andra insekter som fastnat och sakta smälts så att växten kunnat ta upp näringen.Vattgruvorna är gamla järnmalmsgruvor som ligger i anslutning till reservatet.

Vattgruvmosseleden lättrampad med rätt skor

Leden följer kanten av den mossen. Hela sträckan inom reservatets gränser är ungefär tre kilometer lång från parkeringen och tillbaka. Stigen är lätt att gå. Det kan vara blött på vissa ställen så tänk på att använda vattentäta skor. På sommaren är markerna torrare och då kan vanliga skor gå bra

100 meter djupt schakt och kruthus

Från början av 1700-talet och fram till 1860-talet bröt man järnmalm i Vattgruvorna. Åtta djupa schakt och många lämningar av husgrunder och varphögar finns kvar. Vattgruvan, som är det djupaste av schakten, sträcker sig drygt hundra meter snett nedåt. Det gamla kruthuset, byggt i sten, finns fortfarande kvar.

Leta efter grottor

Den som blir inspirerad att leta efter grottor efter sitt besök vid gruvorna ska bege sig till Långmossen som ligger öster om reservatet. På en höjd söder om mossen ligger Långmossgrottan. Här har ett stort flyttblock sprängts av frost och de lutande blocken bildar den tio meter långa grottan. 

Vacker näringsfattig sjö

Sjön är en näringsfattig och förhållandevis opåverkad skogssjö. Siktdjupet är hela sex meter och största djupet är elva meter. Sjön är artfattig men här finns abborre, mört, gärs och gädda. Fiske är dock inte tillåtet.

Sörmlandsleden har en vacker sträckning längs sjöns norra strand och här finns flera eldplatser. Runt sjön finns upp till 200 år gamla skogsbestånd, vilket är ovanligt i dagens skogslandskap.

Tjäder, spindelblomster och fiskgjusar

På död ved i den gamla skogen finns de sällsynta vedsvamparna blackticka, gränsticka och laxticka. Söder om sjön ligger några små myrtjärnar omgivna av tallmossar med sileshår och tranbär. Här växer även vår minsta orkidé, spindelblomster. På Långviksmossen kan man stöta på tjäder och över sjön ses ofta fiskgjusen flyga.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Vattgruvsmossens naturreservat finner du också på Naturkartan Vattgruvsmossen. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Vattgruvsmossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat husdjur
 6. tälta längre än två dygn i följd
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon utanför väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 74 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sumpskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Vattgruvsmossen SE0110006

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 km väster om Järna. Med buss: Pendeltåg till Järna, därefter Sörmlandsleden till fots cirka 6 km. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL. Med bil: Kör väg 57 västerut från Järna och ta av mot höger strax efter Järna tätort, reservatet är skyltat. P-plats vid Vattgruvorna.

Länk till SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm