Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Östra Bröta

Östra Brötas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Östra Brötas naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns riktigt gammal naturskog.

Skyddsvärda svampar

Reservatet består av två delområden, en nordlig och en sydlig. Det norra delområdet är ett äldre gran- och tallbestånd. Träden är mycket gamla och det finns gott om död ved. Några av tallarna är väldigt grova med en omkrets på upp till 2 meter. Området hyser en skyddsvärd svampflora och här växer även stora bestånd av orkidén knärot.

Frodig ravin

Det södra delområdet som ligger nära Ljunghem utgörs av en mycket frodig ravin med tillhörande sumpskog och alkärr. Området har en skyddsvärd flora med bland annat flera ovanliga och rödlistade mossor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Östra brötas naturreservat finns regler du måste följa. Mer information finns i beslutet för Östra Bröta.

Beslut Östra Bröta naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 16 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: privat

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss