Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Klippan-Finnala

Klippan-Finnala naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Klippan-Finnala är ett litet reservat som omfattar öarna Nästholmen och del av Klippan i Finnalafjärden.

Klipphällar med goda badmöjligheter

Nästholmen är bevuxen med barrskog, har steniga stränder och ger ett kargt intryck medan Klippan kläs av omväxlande barr och lövskog. Klipphällar, särskilt på öns norra sida erbjuder goda badmöjligheter.

Ändamålet med reservatet är att säkra ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Klippan-Finnala naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än två dygn
  6. göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser
  7. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 7,4 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog och blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Klippan-Finnala omfattar öarna Nästholmen och del av Klippan i Finnalafjärden tre kilometer norr om Björkö-Arholma kyrka. Området nås lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss