Klippan-Finnala

Klippan-Finnala naturreservat i Stockholms län.

Klippan-Finnala är ett litet reservat som omfattar öarna Nästholmen och del av Klippan i Finnalafjärden.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Klipphällar med goda badmöjligheter

Nästholmen är bevuxen med barrskog, har steniga stränder och ger ett kargt intryck medan Klippan kläs av omväxlande barr och lövskog. Klipphällar, särskilt på öns norra sida erbjuder goda badmöjligheter.

Ändamålet med reservatet är att säkra ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Klippan-Finnala naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än två dygn
  6. göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser
  7. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 7,4 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog och balndskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat