Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rudan

Rudans naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rudans naturreservat är ett kommunalt reservat. Det är ett friluftsområde med många möjligheter till aktiviteter som ligger lätt tillgängligt från Haninge centrum och pendeltåget.

Elljusspår, kulturstig och mycket mer

Rudans naturreservat erbjuder många möjligheter till friluftsliv och aktiviteter. Här finns en rad olika anläggningar som exempelvis motionsspår, elljusspår, mountainbikeslinga, vandringsleder samt en kulturstig som löper längs historiskt intressanta platser.

Bad, fiske, skridsko- och skidåkning

Sörmlandsleden passerar genom området. Sommartid finns goda möjligheter till bad och fiske och vintertid till skridsko- och skidåkning.

Sjöar

Rudanområdet har också höga naturvärden, främst knutna till bestånd av gammal hällmarkstallskog samt till våtmarker. Där finns även annan gammal barrskog liksom inslag av lövskogar, sumpskogar, mindre våtmarker samt sjöarna Övre och Nedre Rudan samt Trylen.

Jägarfolk på stenåldern

Hanvedenskogen, där Rudanområdet ingår, är rik på fynd från stenåldern vilket förklaras av att området är högt beläget och det landområde som först steg ur havet efter den senaste istiden. Till detta nya landområde kom jägarfolk redan på stenåldern för bland annat fiske, säl- och fågeljakt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rudans naturreservat finns regler du måste följa.

Beslut Rudans naturreservat, Haninge kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 263 hektar varav land 253 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Haninge

Markägare: Haninge kommun

Förvaltare: Haninge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rudan är lätt att ta sig till med kollektivtrafik eftersom det ligger nära Handens pendeltågsstation.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss