Rudan

Rudans naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rudans naturreservat är ett kommunalt reservat. Det är ett friluftsområde med många möjligheter till aktiviteter som ligger lätt tillgängligt från Haninge centrum och pendeltåget.

Elljusspår, kulturstig och mycket mer

Rudans naturreservat erbjuder många möjligheter till friluftsliv och aktiviteter. Här finns en rad olika anläggningar som exempelvis motionsspår, elljusspår, mountainbikeslinga, vandringsleder samt en kulturstig som löper längs historiskt intressanta platser.

Bad, fiske, skridsko- och skidåkning

Sörmlandsleden passerar genom området. Sommartid finns goda möjligheter till bad och fiske och vintertid till skridsko- och skidåkning.

Sjöar

Rudanområdet har också höga naturvärden, främst knutna till bestånd av gammal hällmarkstallskog samt till våtmarker. Där finns även annan gammal barrskog liksom inslag av lövskogar, sumpskogar, mindre våtmarker samt sjöarna Övre och Nedre Rudan samt Trylen.

Jägarfolk på stenåldern

Hanvedenskogen, där Rudanområdet ingår, är rik på fynd från stenåldern vilket förklaras av att området är högt beläget och det landområde som först steg ur havet efter den senaste istiden. Till detta nya landområde kom jägarfolk redan på stenåldern för bland annat fiske, säl- och fågeljakt.

Föreskrifter

För att skydda Rudans naturreservat finns regler du måste följa. För mer information, se Haninge kommun Länk till annan webbplats..

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Skidled Skidled
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt