Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hundsjön

Hundsjöns naturreservat i Stockholms län.

Hundsjöns naturreservat har fått sitt namn av sjön som ligger centralt i reservatet. Hundsjön är en liten brunfärgad skogsjö med gul och vit näckros. Området är mestadels mjukt kuperat och ganska lättgånget.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Hänglavar visar på ren luft

Den gamla skogen har tidigare varit betad och det ännu glesa buskskiktet är ett spår från den tiden. Reservatet har en stor variation av naturtyper där frisk och fuktig mark blandas med hällmarker och mindre myrmarker. Den vanligaste typen är barrskog med framför allt gran.

Det finns många gamla granar som det växer hänglavar på. Hänglavar är lätta att se då det ser ut som det hänger skägg i träden. Lavarna visar på att luften är ren i området eftersom de själva inte klarar av föroreningar i luften.

Här bor hackspettar

Den brokiga blandningen av naturtyper ger en stor variation i terrängen. Det är gynnsamt för den biologiska mångfalden. I reservatet kan du se spåren från skogshönsen tjäder och järpe.

De många lövträden erbjuder lämpliga boplatser för hackspettar. Har du tur kan du få se flera olika hackspettsarter. Spillkråka, gröngöling, större hackspett och mindre hackspett finns i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hundsjöns naturreservat finns regler som du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2017

Storlek: 72,7 hektar varav 70,3 ha land

Karaktär: barrskog, sumpskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Besökare når enklast Hundsjöns naturreservat från två platser vid Lännabyvägen via gamla Norrtäljevägen. Vid Gustavslund finns en vägbom varifrån man kan promenera cirka 500 meter på en skogsbilväg fram till reservatets nordvästra kant. Från sydväst, vid Nytorp, kan man följa en liten väg som övergår i en gångstig som sedan löper in i reservatet hela vägen till sjön.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm