Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lidö

Lidös naturreservat i Stockholms län.

Öarna i Lidö naturreservat är relativt flacka och huvudsakligen bevuxna av barrskog. Inslag av ädellövskog finns. Lundfloran är väl utvecklad på många håll. Stora delar av skogsmarken har höga naturvärden.

Text

Servering, stuguthyrning och vandrarhem

På Lidö finns också ett odlingslandskap med åker- och betesmarker. På sydvästra delen av Lidö ligger Lidö herrgård med anor från 1600-talet. Nu bedrivs konferens- och turistverksamhet på ön med servering, stuguthyrning och vandrarhem. Odlingslandskapet restaureras successivt och en ny ladugård har uppförts. Området är attraktivt för friluftslivet.

Herrgårdsmiljön har ett kulturhistoriskt värde

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området. Områdets stora betydelse för friluftslivet skall tillvaratas, dock på ett sådant sätt att friluftslivet inte påverkar områdets naturvärden i negativ bemärkelse. Herrgårdsmiljön har ett kulturhistoriskt värde och bebyggelsemiljön skall i allt väsentligt bevaras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lidö naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris,örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 7. tälta mer än två dygn på samma plats
 8. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. landa med luftfarkost på annat än anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Skyddat sedan: 1988, utvidgat 2000

Storlek: 1212 hektar varav land 322 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Lidö SE0110249

Hitta hit

Lidö naturreservat med omgivande öar ligger vid inloppet till Norrtäljeviken. Reguljärtrafik med Waxholmsbolaget från Stockholm, båtbyte vid Fejan. Buss med SL går ut till Räfsnäs.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss