Broängarna

Broängarna naturreservat i Stockholms län.

Broängarna är ett kommunalt naturreservat.  Reservatet är ett av Stockholms läns fågelrikare områden med 233 observerade fågelarter. Fågeltorn och en tre kilometer lång natur- och kulturstig finns.

Naturstig

Vandringsleden Upplands-Broleden går genom reservatet. Tre kilometer lång natur- och kulturstig. Eldplats finns vid Kalholmen och parkering i reservatets östra del.

Yngelkammare och vattenväxter

Brovikarnas mjukbottenområden är viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter. Förutom fågellivet är floran i hagmarkerna skyddsvärd.

Fågeltorn och broschyr

Informationsbroschyr finns vid fågeltornet och parkeringen samt vid Bro IP. Broängarna är ett våtmarksområde vid Mälaren.

Föreskrifter

För att skydda Broängarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. beträda vissa land- och vattenområden annat än på anvisade stigar och spränger under perioden 1/4 till den 30/9
 2. ställa upp husvagn eller husbil
 3. tälta, elda, annat än på anvisad plats med kommunens tillstånd
 4. rida på anvisade vandringsleder
 5. medvetet störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 6. åstadkomma störandeljud till exempel med radio, band- eller skivspelare, modellflygplan eller dylikt
 7. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter
 9. medföra okopplad hund
 10. landa eller staeta med luftfarkost med undantag av akuta fall i polis-, sjukvårds och räddningsärenden
 11. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, orienteringskontroll, göra inskrift eller snitsla spår
 12. utan kommunen tillstånd anordna orienterings-, båt- och skyttetävlingar/träning eller militär övning
 13. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet
 14. för skolor och högskolor att utan kommunens medgivande inventera eller undersöka reservatet.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 250 hektar varav öppet vatten 175 hektar

Karaktär: våtmark, sjö, äng och betesmark

Kommun: Upplands-Bro

Skyddsform: naturreservat

Natura 2000: SE0110130