Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Broängarna

Broängarna naturreservat i Stockholms län.

Broängarna är ett kommunalt naturreservat.  Reservatet är ett av Stockholms läns fågelrikare områden med 233 observerade fågelarter. Fågeltorn och en tre kilometer lång natur- och kulturstig finns.

Naturstig

Vandringsleden Upplands-Broleden går genom reservatet. Tre kilometer lång natur- och kulturstig. Eldplats finns vid Kalholmen och parkering i reservatets östra del.

Yngelkammare och vattenväxter

Brovikarnas mjukbottenområden är viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter. Förutom fågellivet är floran i hagmarkerna skyddsvärd.

Fågeltorn och broschyr

Informationsbroschyr finns vid fågeltornet och parkeringen samt vid Bro IP. Broängarna är ett våtmarksområde vid Mälaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Broängarnas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. beträda vissa land- och vattenområden annat än på anvisade stigar och spränger under perioden 1/4 till den 30/9
 2. ställa upp husvagn eller husbil
 3. tälta, elda, annat än på anvisad plats med kommunens tillstånd
 4. rida på anvisade vandringsleder
 5. medvetet störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 6. åstadkomma störande ljud till exempel med radio, band- eller skivspelare, modellflygplan eller dylikt
 7. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller att skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter
 9. medföra okopplad hund
 10. landa eller starta med luftfarkost med undantag av akuta fall i polis-, sjukvårds och räddningsärenden
 11. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, orienteringskontroll, göra inskrift eller snitsla spår
 12. utan kommunen tillstånd anordna orienterings-, båt- och skyttetävlingar/träning eller militär övning
 13. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet
 14. för skolor och högskolor att utan kommunens medgivande inventera eller undersöka reservatet.

Föreskriften 1 gäller inte markägare, förvaltare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 275 hektar vara 124 hektar land

Karaktär: våtmark, sjö, äng- och betesmark

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: privata

Förvaltare: Bro Hof Slott

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-området Broviken SE0110130

Hitta hit

Reservatet ligger några kilometer sydväst om Broo samhälle. Mellan Kungsängens och Bros pendeltågsstation går buss 555. Kliv av vid hållplatsen Ängsuddsvägen i närheten av Upplands-Bro Ryttarförening, eller hållplatsen Nygårds industriområde. Från hållplatsen Ängsuddsvägen är det 1100 meter till reservatet och från Nygårds industriområde är det ca 500 meter.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss