Huvudholmen

Huvudholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Reservatet omfattar den lilla ön Huvudholmen strax nordost om Ornö.

Attraktiva stränder

Huvudholmen har för mellanskärgården typisk natur och är till större delen skogsbevuxen med hällmarkstallskog. Huvudholmen har för friluftslivet attraktiva stränder och nyttjas flitigt av båtfolk.

Föreskrifter

För att skydda Huvudholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • gräva upp blommor och skada markvegetationen
 • medvetet störa djurlivet
 • ha okopplad hund
 • tälta annat än på särskilt anordnad plats
 • elda annat än på särskilt anordnad plats
 • spela upp ljud på ett för andra störande sätt.

Läs de fullständiga föreskrifterna Pdf, 368.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 10 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Haninge

Markägare: Rålambshovs båtklubb

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat