Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Käringboda

Käringboda naturreservat i Stockholms län.

Ta med korgen och plocka fina blåbär eller njut av utsikten på ett av utkiksbergen. Ett helt nät av stigar bjuder in och här finns badstränder och solklippor.

Spännande vildmark, fina bad och solklippor

Välkommen in i ett vackert skärgårdslandskap med åkrar, hagar och strandängar som betas av får.

Halvön präglas av skogsklädda bergshöjder, uppodlade dalgångar och stora grunda havsvikar med smala inlopp. Anläggningarna är delvis anpassade för personer med funktionshinder.

Den södra delen är mera vildmarksartad och spännande men lite svårare att ta sig fram i. På båda sidorna av halvön finns fina badstränder och solklippor.

Väl markerat nät av stigar

Här finns ängar, hagar, diken, stenrösen och skogsbryn, livsmiljöer för olika växter och djur. I Käringboda håller betande djur hagmarker och strandängar öppna. Idag är det Långholms gård som håller landskapet öppet. Den norra delen av halvön genomkorsas av ett väl markerat stignät. Södra delen är mer orörd. Allra längst i söder skiljer en smal kanal Käringboda från Järflotta.

Värmeälskande murgröna

För den som är intresserad av växter finns en hel del att upptäcka som orkidén Adam och Eva och på strandängarna kring gården Långholm finns spåtistel, backnejlika och jungfrulin. I de lövskogsbeklädda sluttningarna mot bergen växer murgröna, en värmeälskande art med vintergröna blad.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Käringboda naturreservat finner du också på Naturkartan Käringboda Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Käringbodas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
 3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
 4. medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
 5. tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats
 6. för längre tid än två dygn förtöja eller förankra båt inklusive husbåt annat än på anvisad plats
 7. göra upp eld annat än på härför iordningställda och anvisade platser
 8. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 9. framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 10. rida annat än på härför avsedda stigar, vägar och områden
 11. parkera motorfordon annat än på härför upplåtna och iordningställda platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 1 494 hektar varav land 1 074 hektar.

Karaktär: skärgård, odlingslandskap, blandskog

Kommun: Nynäshamn

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Käringboda SE0110002

Hitta hit

Med bil: Ta av mot Torö från Nynäsvägen, och följ skyltningen mot naturreservatet. Med Kollektivtrafik: Till hållplatsen Järflottavägen tar man sig med buss 848 från Nynäshamn. Från hållplatsen är det cirka 1 km promenad till reservatsgränsen.Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss