Själbottna-Östra Lagnö

Själbottna-Östra Lagnö naturreservat i Stockholms län.

Njut av blankslipade klippor och mäktig utsikt. Här finns gott om skyddade hamnvikar och bra tältplats för både badälskare och fiskare. De strövvänliga skogarna är rika på bär och svamp.

Lättvandrade stigar och vandringsleder

Som en sista utpost mot Ålands hav hittar du Östra Lagnö som är en del av Ljusterö. Fina vandringsleder gör det lätt för dig att ta dig runt i, och upptäcka Själbottna-Östra Lagnös vackra natur.

Här finns också stigar, fiskebrygga och toaletter anpassade för rullstolsburna. På ön Själbottna har landhöjningen förvandlat havsvikar till vackra strandängar. Skogarna är strövvänliga med bär- och svamprika marker. Mot havet övergår de glesa hällmarkstallskogarna i kala strandhällar.

Sov över i tält, bada och fiska

Brännholmen är udden vid nordöstra spetsen av reservatet och här kan du bada, tälta och fiska. Klipporna mot havet är mjukt slipade av inlandsisen och randiga av bergarterna svart diabas och ljusröd fältspat.

Från udden har du en sagolikt vacker utsikt över Svartlögafjärdens öppna vatten med kobbar och skär.

Ta med fågelkikaren och se en roskarl

På Brännholmen finns ett gammalt självföryngrande idegransbestånd. Idegranen känns igen på att den saknar kottar. Fröet omges istället av ett rött köttigt hylle som liknar ett bär och är giftigt.

Många fågelarter häckar här. Skären öster om Skakroksudden har ett rikt fågelliv med bland annat roskarl, strandskata och måsfåglar. Här rastar också rovfåglar och sjöfåglar som ejder, svärta och alfågel.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Själbottna-Östra Lagnö naturreservat finner du också på Naturkartan Själbottna-Östra Lagnö Länk till annan webbplats. . Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Själbottna-Östra Lagnös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. under tiden 1 februari - 15 augusti beträda eller befara de land- och vattenområden (fågelskyddsområden) som framgår av karta
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 4. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 5. medföra hund som inte är kopplad
 6. ställa upp husvagn
 7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 8. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. göra upp öppen eld
 10. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 11. parkera annat än på särskilt anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

skyddat sedan: 1977

Storlek: 532 hektar, varav land 150 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje och Österåker

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Till Östra Lagnö: Buss från Danderyds sjukhus till Östanå färjeläge, byte buss till Lagnö by. Därefter 3 km promenad. Med bil: E18 Norrtäljevägen, därefter väg 276 förbi Åkersberga mot Östanå färjeläge där bilfärjan går mot Ljusterö. På Ljusterö skyltat mot Östra Lagnö. Till Själbottna går reguljär Waxholmsbåt sommartid.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss