Gömsta äng

Gömsta ängs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gömsta naturreservat ligger i en sluttning ner mot Albysjön och rymmer en öppen ängsmark, en alstrandsskog, bergbranter och en lund med rik flora, bland annat finns trolldruva, murgröna, ormbär och vätteros.

Bevara den rika floran

Kungsängslilja växer också i reservatet. Reservatets mellersta del har tidigare varit skidbacke. Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda den rika floran, bland annat i lunden.

Föreskrifter

För att skydda Gömsta naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. göra någon som helst åverkan på träd, buskar, ris eller örter, blomplockning inbegripen. Denna bestämmelse gäller ej slalombacken
  2. fånga eller döda vilda djur, plocka ägg eller göra åverkan på fågelbon
  3. tälta
  4. göra upp eld.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1966

Storlek: 3,6 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, lövskog och ädellövskog

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat