• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Igelbäcken i Solna

Igelbäcken i Solnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Igelbäcken i Solna är ett kommunalt naturreservat. Här finns en omväxlande natur med skog och öppen mark, bergknallar och sänkor. Det finns många stigar och motionsspår i området.

Långsamt vatten

Genom reservatet rinner Igelbäcken i öst-västlig riktning. Bäcken rinner in i Solna vid T-banebron och flyter långsamt genom dalgångens flacka gräsmark i Västerjärva och Överjärva.

Forsande bäck och strömstare

I Sörentorp är marken brantare och bäcken forsar fram över stenar och trädrötter. Här trivs strömstaren.

Ulriksdals slottspark och grodor

Bäcken blir sedan lugnare och ringlar sakta fram genom Ulriksdals slottspark under skuggande lövträd.

I reservatet finns hundraårig granskog och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år. Små kärr och fuktlövskogar är viktiga livsmiljöer för groddjur och snäckor. I Sörentorp finns en vacker ekbacke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Igelbäcken i Solnas naturreservat finns regler som du måste följa.

Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat hos Solna stad Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 169 hektar

Karaktär: vattendrag, ängs- och betesmark, blandskog

Kommun: Solna

Markägare: Vasakronan AB, Statens fastighetsverk, Västerjärva Exploatering AB, Solna stad, Banverket. 

Förvaltare: Solna stad, Ståthållarämbetet

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i norra delen av Solna och omfattar norra Västerjärva, Överjärva, östra Sörentorp och Igelbäcken genom Ulriksdals slottspark.

Ulriksdals pendeltågsstation är en bra utgångspunkt för att promenera in i området.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm