Igelbäcken i Solna

Igelbäcken i Solnas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Igelbäcken i Solna är ett kommunalt naturreservat. Här finns en omväxlande natur med skog och öppen mark, bergknallar och sänkor. Det finns många stigar och motionsspår i området.

Långsamt vatten

Genom reservatet rinner Igelbäcken i öst-västlig riktning. Bäcken rinner in i Solna vid T-banebron och flyter långsamt genom dalgångens flacka gräsmark i Västerjärva och Överjärva.

Forsande bäck och strömstare

I Sörentorp är marken brantare och bäcken forsar fram över stenar och trädrötter. Här trivs strömstaren.

Ulriksdals slottspark och grodor

Bäcken blir sedan lugnare och ringlar sakta fram genom Ulriksdals slottspark under skuggande lövträd.

I reservatet finns hundraårig granskog och på hällmarkerna står tallar som är upp emot 200 år. Små kärr och fuktlövskogar är viktiga livsmiljöer för groddjur och snäckor. I Sörentorp finns en vacker ekbacke.

Föreskrifter

För att skydda Igelbäcken i Solnas naturreservat finns regler som du måste följa.

Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat hos Solna stad Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 169 hektar

Karaktär: vattendrag, ängs- och betesmark, blandskog

Kommun: Solna

Markägare: Vasakronan AB, Statens fastighetsverk, Västerjärva Exploatering AB, Solna stad, Banverket. 

Förvaltare: Solna stad, Ståthållarämbetet

Skyddsform: naturreservat