Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Huvudskär

Huvudskär naturreservat i Stockholms län. Foto: Bergslagsbild AB

Fågellivet är rikt i Huvudskärs naturreservat med många häckande sjöfågelarter som ejder, svärta, tobisgrissla, labb, skrak och vigg samt olika arter av vitfågel. I angränsande områden häckar tordmule.

200 öar i Huvudskärs naturreservat

Huvudskärs naturreservat omfattar ett skärgårdsområde med omkring 200 öar och skär och har en typisk utskärgårdsnatur.

Kala klippor

Öarna består oftast av kala klippor med sparsam vegetation, mest enbuskar, ljung och kråkris. I dalsänkor och klippskrevor växer asp och björk. Inte sällan finns små gropmossar med vitmossor och ängsull. På klipporna och i grunda skrevor växer gul och vit fetknopp, mandelblom och styvmorsviol.

Fina naturhamnar

Det finns gott om fina naturhamnar i reservatet och dessa nyttjas flitigt av det båtburna friluftslivet. Reservatet gränsar i norr till Fjärdlångs naturreservat och i väster till Sundby naturreservat. På Ålandskär finns fyr och byggnader.

Ändamålet med reservatet skall vara att skydda och bevara öarnas ytterskärgårdsnatur. Området skall vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Öarnas vegetation skall tillåtas att utvecklas fritt.

Mer om naturreservatet Huvudskär

På Ålandsskär finns en liten utställning om Huvudskärs kulturhistoria i det gamla lotshuset. Flera torrdass och sopmajor finns i området.

Föreskrifter

För att skydda Huvudskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 7. göra upp öppen eld
 8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 10. landa med luftfarkost.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 2 077 hektar varav land 87 hektar.

karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljöer

Kommun: Haninge 

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Övrigt: Natura 2000-område, Huvudskär SE110111