Huvudskär

Huvudskär naturreservat i Stockholms län. Foto: Bergslagsbild AB

Fågellivet är rikt i Huvudskärs naturreservat med många häckande sjöfågelarter som ejder, svärta, tobisgrissla, labb, skrak och vigg samt olika arter av vitfågel. I angränsande områden häckar tordmule.

200 öar i Huvudskärs naturreservat

Huvudskärs naturreservat omfattar ett skärgårdsområde med omkring 200 öar och skär och har en typisk utskärgårdsnatur.

Kala klippor

Öarna består oftast av kala klippor med sparsam vegetation, mest enbuskar, ljung och kråkris. I dalsänkor och klippskrevor växer asp och björk. Inte sällan finns små gropmossar med vitmossor och ängsull. På klipporna och i grunda skrevor växer gul och vit fetknopp, mandelblom och styvmorsviol.

Fina naturhamnar

Det finns gott om fina naturhamnar i reservatet och dessa nyttjas flitigt av det båtburna friluftslivet. Reservatet gränsar i norr till Fjärdlångs naturreservat och i väster till Sundby naturreservat. På Ålandskär finns fyr och byggnader.

Ändamålet med reservatet skall vara att skydda och bevara öarnas ytterskärgårdsnatur. Området skall vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Öarnas vegetation skall tillåtas att utvecklas fritt.

Mer om naturreservatet Huvudskär

På Ålandsskär finns en liten utställning om Huvudskärs kulturhistoria i det gamla lotshuset. Flera torrdass och sopmajor finns i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Huvudskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 7. göra upp öppen eld
 8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning eller liknande
 10. landa med luftfarkost.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 2 077 hektar varav land 87 hektar.

karaktär: skärgård, marina miljöer, kulturmiljöer

Kommun: Haninge 

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Övrigt: Natura 2000-område, Huvudskär SE110111

Hitta hit

Reservatet omfattar hela Huvudskärsarkipelagen utom huvudön Ålandsskär, och ligger 10 kilometer sydost om Ornö.

Waxholmsbolaget trafikerar ön under sommarsäsong. Andra tider på året trafikerar bland annat Dalarö sjötransport sträckan Dalarö-Huvudskär och Gålö sjötaxi sträckan Morarna (Gålö)-Huvudskär.

Mer info finns på Skärgårdsstiftelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information och tidtabeller på Waxholmsbolaget.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss