Skogsö

Skogös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Skogsös naturreservat är ett kommunalt reservat. Det är naturskkönt och i mitten finns Skogö träsk. Här finns också historiska spår efter slaget mot ryssarna 1719.

Skogklädda höjder och dalstråk

Skogsö är ett välfrekventerat och vackert beläget naturområde i norra delen av Saltsjöbaden. Reservatet har en kuperad och varierad natur med skogsklädda höjdryggar och dalstråk med öppen mark och våtmarker. Centralt i området finns Skogsö träsk och angränsande öppna marker med häststall och koloniområde.

Slaget mot ryssarna 1719

Norra delen av Skogsö är av kulturhistoriskt intresse. En skans och ett monument minner om slaget mot ryssarna 1719.

Kultur och skönhet

Ändamålet med naturreservatet är i första hand att bevara ett tätortsnära och naturskönt område av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Områdets stora kulturhistoriska värden talar också för naturreservatets tillkomst.

Föreskrifter

För att skydda Skogsös naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Nacka kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skogsös naturreservat är ett kommunalt reservat. Mer information:
Nacka kommunlänk till annan webbplats