Talbyskogen

Talbyskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Talbyskogens naturreservat är ett kommunalt reservat.

Gammelskogen gör området extra intressant för växter och djur liksom för människor.

Nära Södertälje stad

Talbyskogens naturreservat utgörs av ett tätortsnära skogsområde i nordöstra delen av Södertälje stad. Skogen i reservatet består i huvudsak av gammal barrskog med viss förekomst av asp och björk.

Upplev gammelskog

Den förhållandevis höga åldern på träden gör att skogen blir extra intressant för växter och djur liksom för de människor som vill uppleva olika typer av gammelskog.

Föreskrifter

För att skydda Talbyskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Talbyskogens naturreservat hos Södertälje kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2005

Storlek: 47 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Talbystrand SE0110332