Skansholmen

Skansholmen

Skansholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Skansholmens naturreservat omfattar den lilla ön Skansholmen i Lövstafjärden i Mälaren. Floran är delvis lundartad men partier med torrbacksflora finns också.

Skansholmens klubbholme

Ön är bevuxen av lövskog, till stor del ädellövskog med lind och ek. Skansholmen används som klubbholme av Kristinebergs båtklubb som har bryggor och vissa byggnader på ön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Skansholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn i följd
  • förankra båt vid samma plats mer än två dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande

Läs de fullständiga föreskrifterna i besluts- och skötselplanen Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974, reviderat 1998

Storlek: 2 hektar

Naturtyp: lövskog, ädellövskog, sjö

Kommun: Ekerö

Ägare: Kristinebergs båtklubb

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Skansholmens naturreservat omfattar den lilla ön Skansholmen i Lövstafjärden i Mälaren mellan Färingsö och Järfälla. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss