Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Reveludden

Reveludden

Reveludden naturreservat i Stockholms län.

Reveludden är en trädfri sandudde med havsstrandäng och långgrunda stränder som ligger på den nodvästra delen av halvön Ören på Torö i Södra Svärdsfjärden

Sträckfågel

Naturreservatet är en betydelsefull plats för sträckfågel. Mellan juli och september rastar olika vadararter här regelbundet. Arter som är mindre valiga i länet såsom myspov, kustsnäppa, småsnäppa och spovsnäppa kan påträffas här.

Artrika strandängar

Reservatet består till största delen av en havsstrandäng där slåtter har återupptagits. Stora delar av strandängen är översvämmad under vår, vinter och höst. Strandängarna har botaniska värden med arter som sumpgentiana, trift, kustarun, gulkämpar, strandrödtoppa, solvända, strandvial, strandkål, havssälting och marviol.

Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår också i området.

Föreskrifter

För att skydda Reveluddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  • medvetet störa djurlivet
  • fiska
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta
  • elda
  • framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1966, reviderat 1995

Storlek: 10 hektar
varav land 7,3 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog och marina miljöer,

Kommun: Nynäshamn

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Reveln-Kolguskär SE0110082