Reveludden

Reveludden

Reveludden naturreservat i Stockholms län.

Reveludden är en sandudde med havsstrandäng och långgrunda stränder som ligger på den nordvästra delen av halvön Ören på Torö i Södra Svärdsfjärden.

Sträckfågel

Naturreservatet är en betydelsefull plats för sträckfågel. Mellan juli och september rastar olika vadararter här regelbundet. Arter som är mindre vanliga i länet såsom myrspov, kustsnäppa, småsnäppa och spovsnäppa kan påträffas här.

Artrika strandängar

Reservatet består till största delen av en havsstrandäng där slåtter har återupptagits. Stora delar av strandängen är översvämmad under vår, vinter och höst. Strandängarna har botaniska värden med arter som sumpgentiana, trift, kustarun, gulkämpar, strandrödtoppa, solvända, strandvial, strandkål, havssälting och marviol.

Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår också i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Reveluddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 • medvetet störa djurlivet
 • fiska
 • ha okopplad hund eller katt
 • tälta
 • elda
 • framföra motordrivet fordon.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslutet för Reveluddens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1966, reviderat 1995

Storlek: 10 hektar
varav land 7,3 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, barrskog och marina miljöer,

Kommun: Nynäshamn

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Reveln-Kolguskär SE0110082

Hitta hit

Reveluddens naturreservat är belägen på sydvästra Torö vid Södra Svärdsfjärden.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss