Kungliga nationalstadsparken

damm, grönska, träbro

Foto: Eva Dalin. Bergianska i Nationalstadsparken

Ett stenkast från Stockholms city kan du uppleva ett alldeles unikt historiskt landskap, sammanflätat av parker, vackra byggnader, skogar, öppna marker och stränder.

Kungliga nationalstadsparken var den första nationalstadsparken i världen. År 2020 firade den 25-årsjubileum.

Logotyp Nationalstadsparken 25-årsjubileum.

25-årsjubileum

År 2020 var det 25 år sedan Kungliga nationalstadsparken bildades. Under året firade vi detta med lansering av nya digitala guideturer, en skulpturutställning på Djurgården och fotoutställning vid Nybroviken och aktiviteter i parken. Flera evenemang blev inställda eller framskjutna på grund av corona men en hel del flyttade till digitala lösningar.

På Nationalstadsparkens officiella webbplats Nationalstadsparken.se Länk till annan webbplats. hittar du evenemang och aktiviteter som äger rum i parken.

Njut av naturen, ströva, bada, cykla, skida och besök slott

Kungliga nationalstadsparken är huvudstadens gröna oas. Här kan du göra allt från att ströva i gammelskog och bada från badklippor på sommaren och åka skidor på vintern till att besöka slott och museer.

Upptäck Nationalstadsparken med Naturkartan. Hitta till intressanta natur-, kultur- och historiska platser i Nationalstadsparken till fots eller med cykel med hjälp av appen Naturkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationalstadsparken är välbesökt

Nationalstadsparken sträcker sig från Sörentorp och Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Den spänner över tre kommuner: Solna, Stockholm och Lidingö. Parken är Stockholmsregionens mest välbesökta rekreationsområde.

Kungliga nationalstadsparkens officiella webbsida nationalstadsparken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Angående elda/grilla i Nationalstadsparken

Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller. Aktuell information på Storstockholms brandförsvar, www.storstockholm.brand.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Förvaltare och trädgårdsmästare vädjar till allmänheten att inte använda engångsgrillar och att ta med skräp hem.

Film om Kungliga nationalstadsparken

Se film om Kungliga nationalstadsparken (1,5 minut) - klicka på filmrutan nedan

Movie about The Royal National citypark (1,5 minutes) – english version Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter

En nationalstadspark ska vara ett unikt historiskt landskap i en urbaniserad, det vill säga stadsmässig, miljö. Den ska ha betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätorts ekologi och för människors rekreation. Det är samspelet mellan ekologiska, kulturhistoriska samt sociala och rekreativa värden som utgör grunden. En nationalstadspark ska också vara ett tätortsnära område som i huvudsak är oexploaterat.

Skyddet syftar till att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande exploatering och fragmentisering av det historiska landskapet. Lagen ger områdets samlade natur- och kulturvärden ett långsiktigt grundskydd. Därutöver behövs olika former av detaljreglering för skötsel och förvaltning men kommunernas planering, myndigheternas prövning och skötsel ska utgå från områdets status som nationalstadspark.

Kungliga nationalstadsparken - området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården - är landets första och hittills enda nationalstadspark.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår: 1995

Storlek: 27 kvadratkilometer

Naturtyp: Parkens natur bildar en mosaik av öppna ängs- och hagmarker, granskogar, våtmarker, sjöar, kust och hav.

Djur och natur: Parken innehåller bland annat norra Europas största bestånd av grova ekar, den bredbandade ekbarkbocken och gröngöling.

Kommun:  Stockholm, Solna, Lidingö

Markägare: Staten äger huvuddelen av parken genom Statens fastighetsverk. Stockholms stad och Solna stad äger en del mark.

Förvaltare: Länsstyrelsen samordnar arbetet med parkens förvaltning och utveckling. Kungliga Djurgårdens förvaltning sköter runt 80 procent av marken.