Riddersholm

Riddersholms naturreservat i Stockholms län.

Längs stranden i Riddersholms naturreservat finner du fina badplatser och en gästhamn. Vill du mötas av en lugn morgon kan du sova över på vandrarhemmet och campingplatsen i närheten.

Bada i Ålandshav och njut av gullvivor

Här vid Ålands hav växlar landskapet mellan björkbackar, hagar, hassellundar och strandängar. I och nära reservatet finns strövstigar, badplats, campingplats, vandrarhem och gästhamn.

Alldeles innanför parkeringen vid områdets entré ligger Kvarnbacken, en björkhage som översållas av gullvivor i mitten av maj.

Bebott sedan medeltiden

Strax intill Kvarnbacken ligger Kapellskärs vandrarhem och Riddersholms herrgård. Området har varit bebott och brukat åtminstone sedan medeltiden, då byarna Västersidö och Östersidö låg här. Vid 1700-talets början bestod byarna av sammanlagt 11 gårdar som 1719 brändes av ryssarna.

Vitsippstäcke och Sankt Pers nyckar

Ett av områdets finaste utflyktsmål är Kvarnudden som ligger mellan Norr- och Södersundet. På udden finns husgrunder och terrasser. Udden har fått sitt namn av den väderkvarn som senare flyttades till Kvarnbacken. På våren innan lövsprickningen tagit fart och solljuset ännu flödar ned till marken är udden täckt av vitsippor.

Vandra på spången och upptäck massor med fåglar

Längs stigen vid stranden mot Södersundet finns rikligt med skogsbingel. Här växer också Sankt Pers nycklar, en av våra ståtligaste orkidéer. Fågellivet är rikt. I Södersundet häckar en stor koloni med skäggdoppingar. Tar man till vänster på spången där stigen delar sig kommer man ut till ett stort område med betade strandängar. Här växer bland annat kustarun, majviva och tätört.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Riddersholm naturreservat finner du också på Naturkartan Riddersholm Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Riddersholms naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund
 5. tälta längre än två dygn i följd
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. rida eller cykla annat än på anlagd väg
 8. parkera annat än på anvisad plats
 9. ställa upp husvagn eller lägga upp båt. Båtuppläggning får dock ske inom småbåtshamnens område
 10. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift
 11. under tiden 1 april-15 juli beträda fågelskyddsområdet som markerats på bifogad karta, bilaga 2 i beslut och skötselplan 2018.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1998
utvidgat 2018

Storlek: 655 hektar
varav land 370 hektar

karaktär: odlingslandskap, blandskog, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, Stockholms hamn, staten

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Riddersholm SE0110113