Riddersholm

Riddersholms naturreservat i Stockholms län.

Längs östra stranden i Riddersholms naturreservat finner du fina badplatser och en gästhamn. Vill du mötas av en lugn morgon kan du sova över på vandrarhemmet och campingplatsen i närheten.

Bada i Ålandshav och njut av gullvivor

Här vid Ålands hav växlar landskapet mellan björkbackar, hagar, hassellundar och strandängar. I och nära reservatet finns strövstigar, badplats, campingplats, vandrarhem och gästhamn.

Alldeles innanför parkeringen vid områdets entré ligger Kvarnbacken, en björkhage som översållas av gullvivor i mitten av maj.

Bebott sedan medeltiden

Strax intill Kvarnbacken ligger Kapellskärs vandrarhem och Riddersholms herrgård. Området har varit bebott och brukat åtminstone sedan medeltiden, då byarna Västersidö och Östersidö låg här. Vid 1700-talets början bestod byarna av sammanlagt 11 gårdar som 1719 brändes av ryssarna.

Vitsippstäcke och Sankt Pers nyckar

Ett av områdets finaste utflyktsmål är Kvarnudden som ligger mellan Norr- och Södersundet. På udden finns husgrunder och terrasser. Udden har fått sitt namn av den väderkvarn som senare flyttades till Kvarnbacken. På våren innan lövsprickningen tagit fart och solljuset ännu flödar ned till marken är udden täckt av vitsippor.

Vandra på spången och upptäck massor med fåglar

Längs stigen vid stranden mot Södersundet finns rikligt med skogsbingel. Här växer också Sankt Pers nycklar, en av våra ståtligaste orkidéer. Fågellivet är rikt. I Södersundet häckar en stor koloni med skäggdoppingar. Tar man till vänster på spången där stigen delar sig kommer man ut till ett stort område med betade strandängar. Här växer bland annat kustarun, majviva och tätört. Lillnäset har nyligen restaurerats och området betas av kor.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Riddersholm naturreservat finner du också på Naturkartan Riddersholm Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Riddersholms naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund
 5. tälta längre än två dygn i följd
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. rida eller cykla annat än på anlagd väg
 8. parkera annat än på anvisad plats
 9. ställa upp husvagn eller lägga upp båt. Båtuppläggning får dock ske inom småbåtshamnens område
 10. sätta upp skylt, affisch eller liknande eller göra inskrift
 11. under tiden 1 april-15 juli beträda fågelskyddsområdet som markerats på bifogad karta, bilaga 2 i beslut och skötselplan 2018.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1998
utvidgat 2018

Storlek: 655 hektar
varav land 370 hektar

karaktär: odlingslandskap, blandskog, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen, Stockholms hamn, staten

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Riddersholm SE0110113

Hitta hit

Riddersholms naturreservat ligger på sydöstra delen av Rådmansö, nära Kapellskärs hamn i Norrtälje kommun

SL-buss från Tekniska Högskolan mot Norrtälje. Vid Norrtälje busstation byter du till buss mot Kapellskär, hållplats Riddersholm. Med bil kör du E18 mot Kapellskär från Norrtälje. Reservatet är skyltat och ligger till höger strax innan Kapellskärs hamn.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss