Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Telegrafberget

Skog med en klippa (genrebild)

Foto: Mostphotos (genrebild)

Telegrafbergets naturreservat är beläget på Brevikshalvön och bjuder på spännande och varierande natur. Här är Tyresös högst belägna punkt, 85 meter över havsytan.

Utsikten från berget

Bergsryggen vid Telegrafberget fortsätter åt sydost och i dess mitt ligger sjön Ällmora träsk. Området runt sjön Ällmora träsk är mycket kuperat med så gott som orörda områden vilka hyser en fin hällmarksflora. Sjön ligger likt ett avlångt fat i bergsryggen och bidrar med sina omgivande skogsmarker till en trolsk stämning.

Telegrafberget är ett populärt utflyktsmål. Många besöker Telegrafberget för de vackra vyerna från berget där det finns ett utsiktstorn. Enklaste vägen till utkikstornet är längs den uppmärkta stigen från Trinntorpsparkeringen i norr. Det går också att ta sig upp till utkikstornet från Ällmora träsk-området, en promenad på cirka 2,5 km.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler som du måste följa. Det är inte tillåtet att:

 1. skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar
 3. störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i eller uppehålla sig nära boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. tälta eller campa på hällmarker
 7. tälta eller campa på annan mark än hällmark längre tid än ett dygn
 8. elda, inklusive att använda grill, annat än på anvisad och iordningställd rastplats. Medhavd eller utlagd torr och obehandlad ren ved får användas. Kontrollera om eldningsförbud råder inför besöket
 9. på störande sätt använda musikanläggning, musikinstrument eller dylikt
 10. rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik
 11. framföra motordrivet fordon i skogsmark
 12. cykla annat än på anlagd väg
 13. använda båtar i Ällmora träsk
 14. montera permanenta firningsankare runt träd i naturreservatet
 15. anordna tävlingar eller andra organiserade aktiviteter med fler än 300 deltagare
 16. anordna lägerverksamhet med fler än 40 deltagare.

Utan tillstånd från kommunen (reservatsförvaltaren) är det förbjudet att:

 • anordna tävlingar eller andra organiserade aktiviteter med upp till 300 deltagare. Det begränsande antalet deltagare är satt med tanke främst på mer slitagekänsliga skogsmarker och reservatets begränsade areal.
 • anordna lägerverksamhet med upp till 40 deltagare. Antalet deltagare är satt med tanke på reservatets storlek och de begränsade områden som är lämpliga för verksamheten.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
  20. byta ut befintliga klätterbultar inom naturreservatet. Nya klätterbultar får inte sättas upp.

Föreskrifterna hittar du hos Tyresö kommun.

Telegrafbergets naturreservat, Tyresö kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddat sedan: 2021

Storlek: ca 137 hektar varav ca 128 ha land

Karaktär: skogsmark

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun

Förvaltare: Tyresö kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Breviksvägen, vid Trinntorpsbadets parkering pekar en skylt in i skogen där det finns en stig som leder upp till Telegrafbergets utkikstorn. Det är cirka 500 m att gå från skylten vid Breviksvägen upp till utkikstornet.

Till fots och cykel: Utöver ingången från Trinntorp och Breviksvägen, kan du nå Telegrafberget från nordvästra delen, via Riddarstigen. Längre söderifrån kan du nå huvudstigen genom att gå in via Mokärrsvägen och Drabantstigen. Du kan även ta dig in från sydost och Stubbvretsvägen eller från Sjöbergavägen från den östra sidan, från dessa två ingångar saknas dock en direkt stig.

Med bil: Kör ut på Brevikshalvön via Tyresövägen och Breviksvägen. Antingen kan du fortsätta rakt fram i rondellen på Breviksvägen för en lite slingrigare väg med delvis havsutsikt över den vackra Erstaviken tills du ser Telegrafbergsskylten. Du kan också i rondellen vid Nytorpsvägen ta första avfarten till höger och fortsätta på den lite större Nytorpsvägen, för att sen svänga vänster vid Tegelbruksvägen och fortsätta till Trinntorpsparkeringen. Du kan parkera vid den stora parkeringsplatsen vid Trinntorpsbadet (vid korsningen Tegelbruksvägen/Breviksvägen).

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Trinntorp och du kan åka dit med buss 819 från Gullmarsplan.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss