Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rinkebyskogen

Sumpskog. Ett träd ligger ner, på marken finns grön mössa och våtmark.

Bilden föreställer sumpskog, som är vanligt i Rinkebyskogen. Bilden är dock inte från reservatet. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Rinkebyskogen är ett tätortsnära naturreservat i västra Danderyds kommun. Här kan du vandra längs med någon av områdets många stigar, vandringleder eller motionsspår. Upplev variationsrik natur, tystnad och spännande miljöer. Ta med picknick eller grilla vid någon av reservatets vindskydd med eldplatser.

Hällmarkskog och blandskog

Gran och tall dominerar stora delar av den friska skogsmarken. Mindre bestånd av björk och asp finns här och var. På höjdpartierna finns hällmarker med så kallad hällmarkskog som domineras av gamla tallar. Mellan bergpartierna finns små kärr- och sumpskogspartier. Ett område vid Rösjön domineras av ek och hassel med lundartad fältskiktsflora.

Vid Rösjön finns öppna marker som brukas för vallodling. Vid Enebyberg finns ytterligare en öppen gräsmark som slås av kommunen.

Vedtrappmossa och spillkråka

Områdets goda förekomst av död ved, inte minst i sumpskogspartierna, gynnar en rik flora av svampar och mossor. Här växer bland annat vedtrappmossa, grön sköldmossa och långflikmossa.

I reservatet trivs många fåglar knutna till äldre barrskog såsom som spillkråka, mindre hackspett, stjärtmes, duvhök och korp. I den nordöstra delen av reservatet, invid kommungränsen mot Täby, finns en äldre myrmark som förr om åren har nyttjats för slåtter. I dag är det ett större skogskärr där mindre hackspett och kricka trivs.

Stigar, vindskydd och badplats

I Rinkebyskogen kan du uppleva varierad natur, tystnad och spännande miljöer. Genom Rinkebyskogen löper ett väl använt nätverk av större färgmarkerade stigar. Vid Enebybergs idrottsplats utgår ett elljusspår som kan användas kvällstid.

Under vintern sker spårning av skidspår i området. Roslagsleden som löper genom flera kommuner går delvis genom naturreservatet. Den börjar i korsningen Edsbergsvägen och Enebybergsvägen och är väl uppmärkt.

Vid Rösjön finns en badplats som delas med Sollentuna kommun. Vid det större skogskärret strax nordväst om Enebybergs gård finns en litet timrat vindskydd med en eldstad. Likaså vid Rösjöängarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rinkebyskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter Rinkebyskogens naturreservat, Danderyds kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 264 ha

Karaktär: barrskog, blandskog, tätortsnära

Kommun: Danderyds kommun

Markägare: Danderyds kommun

Förvaltare: Danderyds kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Rinkebyskogens naturreservat ligger norr om stadsdelen Nora i Danderyd kommun och söder och väster om Enebyberg och Skarpäng i Täby kommun. Reservatet nås med bus från hållplatser längst Edsbergsvägen och Enebybergsvägen. Med bil når du reservatet från parkeringsplatser vid Rösjöbadet eller från parkeringsplatser vid Enebybergs idrottsplats. Parkeringsplatser vid den södra delen av reservatet finns även vid Båtmanstorpet väster om Enebybergsvägen.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss