Svärdsö

Svärdsö naturreservat i Stockholms län.

Svärdsös naturreservat är ett kommunalt reservat. Tystnaden är som den ljuvaste musik och här är det lugnt. Då hörs fåglarna bättre och vattnet som kluckar mot berget. På sommaren finns det fina platser för naturbad i naturliga bassänger.

Naturbad, naturlig bassäng och släta klippor

Det finns flera platser som passar bra för naturbad i området. I det smala klippiga sund som förbinder Vårgärdssjön med Baggensfjärden har det bildats en grund bassäng där Svärdsösidans släta klippor där det är skönt att både bada och sola på sommaren.

Fiska, plocka bär och svamp eller klätta

När det är för kallt att bada finns det möjlighet till fina fiskevatten, vandring och klättring. Här finns branta skärgårdsklippor oexploaterade stränder med välmående bottnar och vattendjur som behöver leva mer ostört.

Mångfald av blommor och andra växter

De sedan lång tid orörda skogarna på Svärdsö har i vissa områden en rik torrbacksflora I klippbranterna på de sydliga delarna av halvön finns en mångfald av arter, bland annat vit fetknopp, kungsmynta, harmynta, blodnäva, Adam och Eva, tulkört, hällebräken och busken oxbär.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Svärdsö naturreservat finner du också på Naturkartan Svärdsölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa. Mer information Nacka kommunlänk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Fiske Fiske
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 148 hektar

Karaktär: kust och hav

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Svärdsö naturreservat

Syftet är att bevara och utveckla områdets värden för rekreation och biologisk mångfald. Särskilt värdefulla livsmiljöer som ska bevaras och vårdas är äldre skog, naturliga stränder och marina värden. Skyddsvärda arter ska gynnas.
Friluftslivet på Svärdsön ska i första hand erbjuda möjlighet till rika naturupplevelser genom tillgång till upplevelser av äldre skog, vida utblickar över vattenområden, strandkontakt vid naturliga stränder och intressanta geologiska formationer som sprickdalar och berg.