Norra Malma

Norra Malma Naturreservat i Stockholms län.

Välkommen in på fina ringlande stigar in i skogen. Vid stranden av sjön Erken kan du bada till storlommens rop. Under de mäktiga jätteekarna växer blåsippor, vitsippor och gullvivor. I trädens håligheter bor fladdermöss och kattugglor. Titta in så kanske du får se någon av dem.

Den klara, glänsande sjön Erken och Eddan

Erken är något så ovanligt som en näringsrik sjö med klart vatten. På 1580-talet kallades sjön Jerkan och namnet förknippas med Eddans jarknasteinar, ett ord för stenar i smycken. Namnet anses därför betyda "den klara, glittrande, glänsande". Sjön är länets största efter Mälaren.

Fem olika fladdermössarter sover i ekarna

Den kanske vackraste tiden att besöka Norra Malma är innan lövsprickningen då blåsippor, vitsippor, vårlök och gullvivor breder ut sig mellan ekarna. De grova ekarna skvallrar om att marken under historisk tid tillhört kronan.

Den som kommer hit en marskväll har stor chans att höra kattugglan som häckar i någon av ekarnas många håligheter. Kaja, skogsduva och storskrake hittar också skyddade häckningsplatser i ekarna senare under året. Fem olika fladdermusarter, bland annat den ovanliga arten stor fladdermus, använder de ihåliga ekarna som sovplatser.

Gamla ekar livsviktiga för 500 arter

Norra Malmas magnifika ekar är livsplats för många andra växter och djur. I hundratals år har de sträckt sig mot himlen och om sommarkvällarna hörs storlommens klagande rop från sjön Erken.

Varje grovstammig ek är växtplats, boplats eller matförråd för många växter och djur. Förutom de hålhäckande fåglarna och fladdermössen lever insekter och andra småkryp i ekarna, vedsvampar bryter långsamt ned eken inifrån och lavar använder bark och grenar som växtplats. En enda ek kan leva i över 1000 år och vara hemvist för 1500 olika arter varav 500 är beroende av eken för sin levnad.

Gårdsgravfält

I reservatets östra del möts du av ett imponerande gravfält med inte mindre än 165 gravar från yngre järnåldern (500 före Kristus - 1050 efter Kristus). På skyltar vid entrén kan du läsa om områdets historia och människorna som begravts här.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Norra Malma naturreservat finner du också på Naturkartan Norra Malma Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Norra Malmas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. tälta
 7. elda
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon eller cykel
 10. parkera annat än på anvisad plats eller ställa upp husvagn eller släpvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1955

Storlek: 9 hektar

Karaktär: ekhage, ängs- och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Uppsala universitet

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Norra Malma SE0110123

Hitta hit

Med bil från Norrtälje mot Svanberga. Tag av vid skylt naturreservat.

Buss till hållplats Norrmalma (Norrtälje). Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss