Norra Malma

Norra Malma Naturreservat i Stockholms län.

Välkommen in på fina ringlande stigar in i skogen. Vid stranden av sjön Erken kan du bada till storlommens rop. Under de mäktiga jätteekarna växer blåsippor, vitsippor och gullvivor. I barkens håligheter bor fladdermöss och kattugglor. Smyg in så kanske du får se någon av dem.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Den klara, glänsande sjön Erken och Eddan

Erken är något så ovanligt som en näringsrik sjö med klart vatten. På 1580-talet kallades sjön Jerkan och namnet förknippas med Eddans jarknasteinar, ett ord för stenar i smycken. Namnet anses därför betyda "den klara, glittrande, glänsande". Sjön är länets största efter Mälaren.

Fem olika fladdermössarter sover i ekarna

Den kanske vackraste tiden att besöka Norra Malma är innan lövsprickningen då blåsippor, vitsippor, vårlök och gullvivor breder ut sig mellan ekarna. De grova ekarna skvallrar om att marken under historisk tid tillhört kronan.

Den som kommer hit en marskväll har stor chans att höra kattugglan som häckar i någon av ekarnas många håligheter. Kaja, skogsduva och storskrake hittar också skyddade häckningsplatser i ekarna senare under året. Fem olika fladdermusarter, bland annat den ovanliga arten stor fladdermus, använder de ihåliga ekarna som sovplatser.

Gamla ekar livsviktiga för 500 arter

Norra Malmas magnifika ekar är livsplats för många andra växter och djur. I hundratals år har de sträckt sig mot himeln och om sommarkvällarna hörs storlommens klagande rop från sjön Erken. Här finns också ett stort gravfält från yngre järnåldern.

Varje grovstammig ek är växtplats, boplats eller matförråd för många växter och djur. Förutom de hålhäckande fåglarna och fladdermössen lever insekter och andra småkryp i ekarna, vedsvampar bryter långsamt ned eken inifrån och lavar använder bark och grenar som växtplats. En enda ek kan leva i över 1000 år och vara hemvist för 1500 olika arter varav 500 är beroende av eken för sin levnad.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Norra Malma naturreservat finner du också på Naturkartan Norra Malma Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

 För att skydda Norra Malmas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. tälta
 7. elda
 8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 9. framföra motordrivet fordon eller cykel
 10. parkera annat än på anvisad plats eller ställa upp husvagn eller släpvagn.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1955

Storlek: 9 hektar

karaktär: ekhage, ängs- och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Norrtälje

Markägare: Uppsala universitet

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Norra Malma SE0110123