Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Friluftsliv och allemansrätt

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar naturreservat och många andra natur- och kulturmiljöer under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Tips för dig som ska ut i naturen

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Så visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

 1. Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.
 2. Parkera på anvisade platser. Är det fullt – åk till ett annat ställe!
 3. Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
 4. På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Håll hunden kopplad. 1 mars till 20 augusti ska du alltid ha den kopplad. I många naturreservat ska hunden vara kopplad hela året.
 5. Ta med dig ditt skräp hem.
 6. Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.
 7. Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se Länk till annan webbplats. eller för besöksmålen på denna webbplats.
 8. Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan.
 9. Plocka påskriset från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd.
 10. Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus.
 11. Mobilappen Naturkartan hjälper dig att hitta och läsa mer om friluftsområden, naturreservat och leder i länet. I Naturkartan finns det vägbeskrivningar och en gps-funktion som hjälper dig att hitta rätt. Du ser också var du kan parkera, grilla och gå på toaletten. Appen laddar du ner gratis via AppStore eller GooglePlay. Du kan också besöka Naturkartan på webben Länk till annan webbplats..

Allemansrätten – det är lätt att göra allemansrätt

Allemansrätten ger dig möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Det är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Du gör allemansrätt när du tar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Allemansrätten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Nedskräpning

Ta gärna med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen så att du kan ta med dig ditt skräp hem.

Om nedskräpning i naturen på webbplatsen för Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats.

Sportfiskarna plockar med sig skräpet hem Länk till annan webbplats.

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Fridlysta arter, Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten.

Hundar i naturen

Ta gärna med hunden i naturen men under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.

Om hundar i naturen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Cykla i naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, ex undvik mjuka stigar, särskilt nu på våren när det är blött i markerna.

Om cykling på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Svenskt Friluftsliv om cykling och jordbruksmark Länk till annan webbplats.

Rida i naturen

Precis som med cykling går det bra att rida i naturen men det gäller att välja rätt väg när du rider för att minska skador på skog, mark eller väg.

Om ridning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för landskap och naturskydd

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss