Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Igelbäcken i Sundbyberg

Igelbäcken i Sundbyberg, naturreservat i Stockholms län.

Igelbäcken i Sundbyberg är ett kommunalt naturreservat. Här bevaras värdefull natur som är viktig både för fungerande ekosystem och människans behov av natur. I den naturen ingår arter vars livsmiljöer i dag är hotade.

Tidigare odlingslandskap

Reservatet är en del av Igelbäckens dalgång och utgör också en del av Järvakilen i den regionala grönstrukturen. Kring Igelbäcken finns ett kulturpräglat landskap som utgör en rest av ett äldre odlingslandskap.

Skyddsvärd grönling

Området består av kuperad skogsterräng med öppna marker, främst utmed Igelbäcken. Bäcken har god vattenkvalitet och har höga bevarandevärden. Här finns bland annat den skyddsvärda fisken grönling. Området har höga värden för friluftslivet genom att det ligger insprängt mitt i tätortsbebyggelsen.

Levande vattendrag

Ändamålet med reservatet är dels att skapa goda förutsättningar för naturupplevelser och ett lokalt och regionalt friluftsliv i storstaden absoluta närhet, dels att skydda och bevara Igelbäcken som ett levande vattendrag.

Målet är att bevara värdefull natur som är viktig både för fungerande ekosystem och människans behov av natur. I den naturen ingår arter vars livsmiljöer i dag är hotade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat, Sundbybergs stad Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddat sedan: 2003

Storlek: 127 hektar

Karaktär: vattendrag, blandskog, ängs- och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Sundbyberg

Markägare: Vasakronan AB, Sundbyberg stad

Förvaltare: Sundbyberg stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i norra delen av Sundbybergs stad. Området omfattar delar av Järvafältet mellan Kymlinge i norr och Ursvik i söder, samt mellan Kymlingelänken i väst och Solna stad i öst.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss