• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Moraåns dalgång

Moraåns dalgångs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Moraåns dalgångs naturreservat är ett kommunalt reservat med den meandrande Moraån. Här finns också öppet kulturlandskap med åkrar, beteshagar, tallskogsbevuxna kullar och rika kulturmiljöer.

Djup ravin med strömmande vatten

Naturreservatet omfattar en del av Moraån och dess meandrande ravin, tillsammans med de åkrar och betesmarker som ligger mellan ån och Järna tätort. I den djupt nedskurna åravinen förekommer såväl lugna, strömmande som forsande sträckor.

Fornlämningar på Enekullarna

Vid Enekullarna i västra delen av reservatet finns en intressant flora med många olika arter torrbacksväxter i sydsluttningarna och i brynen. Bland annat växer den sällsynta och fridlysta fältsippan här. Över hundra registrerade fornlämningar finns på Enekullarna.

Havsöring och rikt fågelliv

Fågellivet är rikt i ravinen och ett kärt tillhåll för bland annat näktergalen. På vintrarna utnyttjar strömstaren det rinnande vattnet med god födotillgång. Förutom havsöring och flodnejonöga kan nämnas att stensimpan också är en karktärsart bland fiskarterna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Moraåns dalgångs naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du på Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2013

Storlek: 68 hektar

Karaktär: vattendrag, ängs- och betesmark, lövskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Södertälje kommun och privata

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Moraåns dalgångs naturreservat ligger i direkt anslutning till Järna tätorts södra delar, ocht nås från flera håll till fots. Det är en promenad på ca 1,5 km från Järna centrum och Järnas tågstation.

Med bil är det den norra sidan om ån som erbjuder parkeringsmöjligheter.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm