Gålö

Gålö

Gålö naturreservat i Stockholms län.

Vandra runt, fånga en fin fisk, fågelskåda, bada vid en lång sandstrand eller plocka bär och svamp i skogarna. På vintern kan en skidtur från Skälåker eller Morarna vara härligt. Här finns nästan allt för alla årstider. 

Fina bad och vandringar året runt

Besök de fina baden vid skärgårdens längsta sandstrand - Skälåker - och klippbaden på Oxnö och Gålö. Du kan vandra året om, både längs stränderna och i det omväxlande landskapet.

Havsöringarna lockar sportfiskare

Flera vandringsleder utgår från Skälåker och Stegsholm. Vattnen som omger Gålö är rika på fisk. Strömming och sik i sunden och Mellansveriges bästa havsöringsfiske lockar många sportfiskare. Kanske du också vill fiska? Flera av de grunda vikarna i reservatet har stor betydelse som lekområde för abborre, gädda, gös och andra fiskarter.

Vandringar i lundar och vid havsstrandängar

En av Gålös verkliga sevärdheter är odlingslandskapet kring Stegsholm. Det är småskaligt med en mosaik av åkermarker, ekhagar, lundar och betade havsstrandängar, och lämpar sig väl för en vandring, gärna längs stigen som börjar vid Stegsholms parkering.

Orkidéer och sällsynta bastardsvärmare

I hagarna växer fältgentiana, låsbräken och solvända. I samma hagar kan du på hösten se en rad små färggranna ängssvampar, vaxskivlingar.

I de blomrika hagarna finns också en mångfald av fjärilar med sällsyntheter som liten blåvinge samt bredbrämad och liten bastardsvärmare. Orkidén Adam och Eva växer i Stegsholms hagmarker.

Jättegrytor och fågelrikt viltvatten

Vid Nor på mellersta Gålö kan du se en fornborg och flera jättegrytor som är upp till en meter vida. De bildades under istidens slutskede av stenar och virvlande vatten i isälvarna. Strax väster om Nor har ett vackert och fågelrikt viltvatten skapats, värt ett besök under vår och försommar.

Vandringsled med utsikt och sjöfågelskådning

Vandringsleden mot Havtornsudd från Skälåker går till stora delar längs stranden. Här kan du uppleva såväl rika lundar som karg skärgårdsnatur med sten- och klippstränder, tallskogar och milsvid utsikt över havet. Havtornsudd är en bra plats för att skåda sträckande sjöfågel under tidig vår då stora flockar ejder och alfågel samlas.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Gålö naturreservat finner du också på Naturkartan Gålö Länk till annan webbplats..
Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

 För att skydda Gålös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 april - 31 juli landstiga på öarna Fågelgrundet, Mödomen samt Västra och Östra Fjäderholmen med intilliggande småskär och öar eller befara vattenområdet inom 100 meter från dessa öar (se karta)
 2. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 4. medföra okopplad hund. Föreskriften gäller inte vid jakt eller vid av jakträttsinnehavaren organiserad hundträning
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. rida på markerade vandringsleder
 7. tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats
 8. ställa upp husvagn utanför campingplats
 9. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand. Föreskriften gäller inte vid bryggor och inom båthamnar
 10. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Vissa undantag gäller inom bland annat tomtmark.

Föreskrifterna gäller inte inom tomt- och gårdsplats, inom campingplatser eller båthamnsområden.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 3834 hektar varav land 1756 hektar 

karaktär: skärgård, marin miljö, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Haninge

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Stegsholm SE0110119