Äpplarö

Äpplarö

Äpplarö naturreservat i Stockholms län.

I Äpplarö naturreservat finns det gott om badvikar och klippbad. Äpplarö ligger norr om Ingemarsö.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Reservatet omfattar en del av ön Äpplarö med omkring 20 omgivande öar, holmar och skär med mellanskärgårdsnatur i Äpplaröfjärden och Gälnan.

Föreskrifter

För att skydda Äpplarös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • skada markvegetationen
  • bryta kvistar eller fälla träd
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • störa andra med höga ljud.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1972

Storlek: 933 hektar
varav land 121 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Österåker

Markägare: Äpplarö naturvårdsförening

Förvaltare: Markägaren i samråd med Skogsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Äpplarö naturreservat

Syftet är att bibehålla en vacker del av mellanskärgården med dess värdefulla växt- och djurvärld samt att säkra ett område av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.