Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Djurgård

Gamla ekar i högt gräs. Djurgårds naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Djurgård naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Reservatet omfattar två större skogbevuxna åkerholmar belägna i ett öppet odlingslandskap.

Fåglar och vilt

Åkerholmarna är klädda av täta, nästan ogenomträngliga buskage. Viltrikedomen är stor och fågellivet rikt, bland annat finns här gott om näktergal.

Fornlämningar

I reservatets nordligaste del finns flera fornlämningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Djurgårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fasta naturföremål
 2. plocka blommor och skada markvegetationen
 3. fånga eller döda vilda djur och plocka ägg
 4. fotografera ägg eller bo
 5. föra oljud eller på annat sätt störa djur- och fågellivet
 6. framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på avsedda vägar
 7. ha okopplad hund, katt eller annat husdjur
 8. elda
 9. tälta.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 7 hektar

Karaktär: ädellövskog, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Ekerö

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger någon kilometer nordost om Stenhamra på Färingsö. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till reservatet.

Närmaste busshållplats heter Sockarby, ca 900m promenad till reservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss