Dävelsöfjärden

Dävelsöfjärdens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Dävelsöfjärdens naturreservat ligger i Dävelsöfjärden, i Stockholms skärgård.

Flera öar i reservatet

Reservatet omfattar flera öar som huvudsakligen är bevuxna med gles tallskog med visst inslag av lövträd.

Föreskrifter

För att skydda Dävelsöfjärdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • elda
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1972

Storlek: 11 hektar

Karaktär: ö, hav

Kommun: Värmdö

markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Dävelsöfjärden naturreservat

Syftet är att säkra ett område för allmänhetens friluftsliv samtidigt som områdets växt- och djurvärld skyddas.