Dävelsöfjärden

Dävelsöfjärdens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Dävelsöfjärdens naturreservat ligger i Dävelsöfjärden, i Stockholms skärgård.

Flera öar i reservatet

Reservatet omfattar flera öar som huvudsakligen är bevuxna med gles tallskog med visst inslag av lövträd.

Föreskrifter

För att skydda Dävelsöfjärdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • elda
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1972

Storlek: 11 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog,

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat