Dävelsöfjärden

Dävelsöfjärdens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Dävelsöfjärdens naturreservat ligger i Dävelsöfjärden, i Stockholms skärgård.

Flera öar i reservatet

Reservatet omfattar flera öar som huvudsakligen är bevuxna med gles tallskog med visst inslag av lövträd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Dävelsöfjärdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • elda
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1972

Storlek: 11 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog,

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Dävelsöfjärdens naturreservat ligger i Dävelsöfjärden, 6 kilometer sydsydost om Möja i Stockholms skärgård. Hit tar du dig med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss