Svartkobben

Svartkobben naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Svartkobbens naturreservat omfattar ön Svartkobben samt angränsande öar och skär.

Öarna karaktäriseras av rundhällar med sparsam växtlighet. Stränderna är ofta branta och möjligheterna till bad och förtöjning är små.

Föreskrifter

För att skydda Svartkobbens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än ett dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Pdf, 96.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 1 hektar varav land 0,8 hektar

Karaktär: skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsn

Skyddsform: naturreservat