Svartkobben

Svartkobben naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Svartkobbens naturreservat omfattar ön Svartkobben samt angränsande öar och skär.

Öarna karaktäriseras av rundhällar med sparsam växtlighet. Stränderna är ofta branta och möjligheterna till bad och förtöjning är små.

Föreskrifter

För att skydda Svartkobbens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än ett dygn
  • göra upp eld
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 0,8 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Svartkobben naturreservat

Syftet är att säkra en del av ett större skärgårdsområde som är av värde för allmänhetens friluftsliv.