Kappsta

Kappsta naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Ströva in i en värld med frodiga lövlundar, vasstränder med gömslen för fåglar, klippor och överväxta hemliga sekelskiftesträdgårdar. Varmt välkommen.

Grilla, mys och kryp in i vindskyddet

Här finns en mysig grillplats. Du blir bjuden på ved och många kan sitta runt eldstaden. Regnar det kan du gå in i vindskyddet som har bänkar, bord och ett fint jordgolv. 20 sittplatser i öppen fyrkant runt eldstaden, som är av sten. Förråd med ved, som löpande fylls på samt soptunna.

Plocka glittrande blåbär och hitta förvildade trädgårdar

Kappsta naturreservat ligger på södra delen av Lidingö vid Lilla Värtan. Här finns hällmarkstallskog, blåbärsgranskog, ädellövslundar, klipp- och vasstränder och mer eller mindre igenväxta sekelskiftesträdgårdar.

Världsunika skogsfibblor och sällsynta lundväxter

Vandra under grova och mycket gamla ekar och tallar. Här finns också välväxta, främmande trädslag samt ett antal sällsynta gräsfröinkomlingar som blårapunkel, vitfryle och parksmörblomma. Två världsunika skogsfibblor samt ett antal sällsynta lundväxter smygväxer här.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Kappsta naturreservat finner du också på Naturkartan Kappsta Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Kappstas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att till exempel gräva, borra, rista, eller måla
 2. bryta kvistar, fälla, gräva upp, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. göra upp eld utom på anvisad och iordninggjord plats på tider godkända av kommunens brandmyndighet
 5. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 6. medföra hund, katt eller annat husdjur som ej är kopplat
 7. rida eller leda häst
 8. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport
 9. framföra cykel, moped eller annat motordrivet fordon
 10. tälta, ställa upp husvagn eller lägga upp båt
 11. förtöja eller förankra båt eller flytetyg längre än två dygn
 12. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 10,0 hektar
varav land 8,8 hektar 

Karaktär: tätortsnära, barrskog och ädellövskog

Kommun: Lidingö

Markägare: Lidingö stad

Förvaltare: Lidingö stad

Skyddsform: naturreservat